19 / 08 / 2022

Emlak vergisini ev sahibi mi kiracı mı öder?

 Emlak vergisini ev sahibi mi kiracı mı öder?

Türkiye sınırları içinde bulunan binalar 1319 sayılı Kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabi tutuluyor. Peki, emlak vergisini kim öder? Emlak vergisini ev sahibi mi kiracı mı öder?Emlak vergisini ev sahibi mi kiracı mı öder?

Türkiye sınırları içinde bulunan binalar 1319 sayılı Kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabidir. Aynı zamanda Türkiye sınırları içinde bulunan tüm arsa ve araziler yine bu kanun hükümlerine göre arazi vergisine tabi tutuluyor.


Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti; 

a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,


b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,


c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi, takip eden bütçe yılından itibaren başlar. Peki, emlak vergisini ev sahibi mi kiracı mı öder?


Emlak vergisi mükellefi:

Bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenlerdir. 


Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar.


Taşınmazda kiracı olması halinde de vergiyi mal sahibi ödüyor. Kiracılar emlak vergisi mükellefi olmuyor.20 soruda emlak vergisi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com