06 / 07 / 2022

Kapıcı tazminatını ev sahibi mi, kiracı mı öder?

Kapıcı tazminatını ev sahibi mi, kiracı mı öder?

Takvim Gazetesi köşe yazarı Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında okuyucusunun sorduğu ''Kapıcı tazminatını ev sahibi mi, kiracı mı öder?'' sorusunu yanıtladı....Takvim Gazetesi köşe yazarı Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında okuyucusunun sorduğu ''Kapıcı tazminatını ev sahibi mi, kiracı mı öder?'' sorusuna cevap verdi. İşte o yazı...

Kiracıyım. Her ay ödediğim aidattan kapıcı tazminatı için de para kesiliyor. Kapıcı tazminatını ev sahipleri mi, kiracılar mı öder? Ben bu parayı ödemezsem benden zorla alabilirler mi?

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20'nci ve 18'inci maddesi gereği kıdem tazminatının ödenmesinden kat maliki, yani ev sahibi sorumludur. Ancak kat maliki ödemez ise kiracı da müşterek ve müteselsilen ödenecek bu paralardan sorumludur. Ancak kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödemeyi kira borcundan düşebilir. Kural böyle olmakla birlikte, uygulamada yapılan kira sözleşmeleriyle kıdem tazminatının veya aidatla birlikte toplanan kıdem tazminatı fonu katılım payının kiracı tarafından ödeneceğine karar verilebilir. Bu durumda kıdem tazminatının veya toplanan avansın, kiracı tarafından ödenmesi gerekir. Kira sözleşmesinde böyle bir hüküm yoksa, kanuna göre bu bedeller kat maliki tarafından ödenmelidir..