02 / 07 / 2022

Emre Bayar, Koray GYO Yatırımcı İlişkileri ve Portföy Yönetim Müdürü oldu!

Emre Bayar, Koray GYO Yatırımcı İlişkileri ve Portföy Yönetim Müdürü oldu!

Koray GYO'nun Yönetim Kurulunun 28 Haziran 2021 tarihli kararıyla, Emre Bayar'ın Koray GYO Yatırımcı İlişkileri ve Portföy Yönetim Müdürü olarak atanmasına karar verildi.Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi hakkında açıklama yaptı.

Koray GYO'nun Yönetim Kurulunun 28 Haziran 2021 tarihli kararıyla, Yönetim Kurulumuzun 28.06.2021 tarihli kararı ile; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11.maddesinde belirlenen görevleri yerine getirmek, III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğ'inde belirlenen kıstaslar çerçevesinde Ortaklığın portföyünün para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmını yönetmek üzere SPK VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen şartlara haiz olduğu anlaşılan, sırasıyla 206743-910048-305353 sicil numaralarıyla Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 – Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Türev Araçlar Lisanslarına sahip Emre Bayar'ın Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri ve Portföy Yönetim Müdürü olarak atanmasına karar verildi.

Koray GYO'nun KAP açıklaması:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun;

 II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11.maddesinde belirlenen görevleri yerine getirmek,

III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğ'inde belirlenen kıstaslar çerçevesinde Ortaklığın portföyünün para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmını yönetmek

üzere SPK VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen şartlara haiz olduğu anlaşılan, sırasıyla 206743-910048-305353 sicil numaralarıyla Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 – Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Türev Araçlar Lisanslarına sahip Emre Bayar'ın Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri ve Portföy Yönetim Müdürü olarak atanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.

  Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.