Emre Ilıcalı, Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesini yorumladı!

Emre Ilıcalı, Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesini yorumladı!


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan Kentsel Dönüşüm Strateji belgesini yorumlayan Altensis Ortaklarından Emre Ilıcalı, kentsel dönüşümde sosyal ve çevresel etkileri gözeten yeni bir sürecin başlayacağını söyledi...


Türkiye’nin yeşil binalar, çevresel sürdürülebilirlik ve kentsel dönüşüm alanlarında hizmet veren danışmanlık ve mühendislik firması Altensis, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'ni yorumladı. Altensis Kurucu Ortağı Emre Ilıcalı, sözkonusu belge çerçevesinde sosyal ve çevresel etkileri gözeten yeni bir sürecin başlayacağını belirtti. 

Yeni sürecin 7 temel hedef doğrultusunda ilerleyeceğini ifade eden Emre Ilıcalı, “Yeni süreç sürdürülebilirlik gerektiriyor. Şimdiye kadar mevcut mali ve imar sorunları sebebiyle, ileride ortaya çıkacak sosyal ve çevresel etkiler pek fazla hesaba katılmamıştı. Yeni süreçte bunlar daha fazla gözönünde bulundurulacaktır" dedi. 

Ilıcalı, günümüz şehirlerinde ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak amacıyla geliştirilen sürdürülebilir bina ve yerleşke kriterlerinin, artık vazgeçilmez hale geldiğini söyledi. Ilıcalı, "Yeşil Bina ve Yeşil Kentlerde kullanılan kriterler, ulaşım sorunları, yeşil alanların azalması, betonlaşma ve altyapı sorunları, su kaynaklarının verimsiz kullanımı ve enerji sorunları gibi yaşam kalitesini doğrudan etkileyen problemlere cevap verebilmektedir" ifadelerini kullandı. Emre Ilıcalı, bu konuda kaybedilen zamanın aslında gelecek nesillerin yaşam kalitesinden çalındığına işaret etti.

Türkiye’de daha sağlıklı ve konforlu yaşam alanlarına sahip, enerji verimliliğini ön planda tutan,  ekolojiye önem veren binaların ve kentsel alanların tasarlanıp uygulanmasının önemine dikkat çeken Emre Ilıcalı, strateji belgesinin devamında oluşacak mevzuata, hızlı sonuç almaya dönük olarak birkaç uygulamanın acilen eklenmesini ve belli yerlerde zorunlu olmasını önerdi.  Emre Ilıcalı önerilerini şu sözlerle dile getirdi:

Yeni Süreçte Hızlı Sonuç Alınabilecek Çevreci Öneriler

“Türkiye’nin sahip olduğu güneş enerjisini en sorunsuz ve çabuk şekilde kentsel dönüşüme entegre etmenin en uygun yolu, lisans gerektirmeyen, şebekeye bağlanmasına bile gerek olmayan çatı tipi fotovoltaik sistemlerdir. Bu uygulamalar hem hane halkının hem de ülkemizin enerji maliyetlerinin azaltılmasında ciddi kazanımlar sağlayacaktır. 

Yine Büyükşehirlerde sert zeminlerin artmasıyla özellikle yaz aylarında bastıran ani ve yoğun yağışlarda sel olayları ciddi zararlar vermektedir. Kentsel dönüşüm projelerine yağmur suyu geri kazanım sistemi eklenmesi, hem şiddetli yağışlarda yağmur suyu şebekesine olan aşırı yüklenmeyi azaltır, hem de suyun geri kullanılmasını sağlar.

Projelerde yapılacak bisiklet park yerleri de, mevcut altyapıyı geliştirerek belediyelere bisiklet yolları yapması yönünde itici güç olacaktır. 

Yine Büyükşehirlerimizin en büyük sorunlarından biri ulaşımdan kaynaklı çevre kirliliği ve karbon emisyonlarıdır. Elektrikli araçlar bu soruna çözüm sunmaktadır. Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecek belli büyüklükteki projelere elektrikli araç şarj istasyonu koyma zorunluluğu getirilebilir. 

Yine kentsel dönüşüm sürecinde yıkım esnasında ortaya çıkacak atıkların mutlaka iyi yönetilmesi, asbest v.b. zararlı atıkların anında bertaraf edilmesi, tekrar kullanımı ve geri kazanımı gibi alternatiflerin araştırılması çok önemlidir. Bu açıdan da mevcut mevzuata ek olarak kentsel dönüşüm projelerine özgü, oldukça pratik ama uygulanması zorunlu bir İnşaat Atık Yönetim Planı oluşturulabilir..."

 

Kentsel dönüşümde yeni dönem!