En fazla işyeri inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor!

En fazla işyeri inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor!

Aydın Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Rahmi Terzi en fazla işyeri inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini ve yaklaşık olarak her dört işyerinden birinin inşaat sektöründe olduğunu söyledi.


Aydın İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2015 yılı 4. Olağan Toplantısında konuşan Aydın Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Rahmi Terzi en fazla işyeri inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini ve yaklaşık olarak her dört işyerinden birinin inşaat sektöründe olduğunu söyledi. Aydın İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2015 yılı 4. Olağan Toplantısı, Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otçu başkanlığında gerçekleştirildi. Sekreteryasını Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) toplantısı Aydın Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Aydın'ın işgücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek veya ettirmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla yerel düzeyde politikalar oluşturmak, plan yapmak ve kararlar almak, ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve önerilerde bulunmak üzere çalışmalar yürüten İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otçu başkanlığında toplandı.Toplantıda Aydın'daki toplumsal cinsiyet eşitliği ve genç istihdamı konularında alınacak tedbirler, çocuk işçiliği konularında alınacak tedbirler, il düzeyinde istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler adlı konular ele alındı. Aydın Valiliği Toplantı Salonunda yapılan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2015 yılı 4. Olağan Toplantısına Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otçu, İl Milli Eğitim Müdürü PervinTöre, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Rahmi Terzi, ADÜ Genel Sekreter Vekili Uzm. Mustafa Aslan ve diğer kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.  İçinde bulunduğumuz bu dönemde bütün ülkelerin yaşadığı en önemli sosyal ve ekonomik sorunlardan biri işsizlik olduğunu belirten Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otçu,"İşgücü arzı açısından işsizlik sorunlarından birisi herhangi bir mesleğe sahip olamamaktır. Firmalar artık kalifiyeli eleman arayışı içindeler. Kalifiye işgücünün yetiştirilmesi için de aktif iş gücü programlarına ağırlık verilmesi gerekiyor. Bu noktada işsizliği önlemekle ve azaltma amacıyla işgücü piyasasına aktif işgücü programlarıyla müdahale eden Çalışma ve İş Kurumu her geçen gün daha önemli bir hale geliyor. Günümüzde işsizliğin azaltılması ve istihdamın arttırılması için ekonomik büyüme ve kalkınma tüm ülkelerin en temel amacıdır. Üretim anlayışının, teknolojinin ve insan ihtiyaçlarının çeşitlenmesi nedeniyle hızlı bir değişim geçiren çalışma hayatında değişime ayak uydurmanın yolu doğru istihdam politikaları oluşturmaktan ve kaynakları doğru bir şekilde kullanmaktan geçiyor. Değişen koşullara en hızlı uyum sağlayan ve koşulları değiştiren toplumlar ayakta kalıyor. Artık birçok sektörde bilgili insandan ziyade insanlarla daha iyi iletişim karabilen kişilere ihtiyaç var. Artık sadece bilgi değil sosyalleşen insanlara da ihtiyaç var. Aydın açısından bilgi teknolojileri ile bilişim, hizmet ve insan kaynakları gibi alanlarda ve enerjimizi ve diğer kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullandığımız takdirde işsizliği azaltma istihdamı arttırma konusunda başarılı olacağımıza inanıyorum. İstihdam politikaları açısından ayakları yere sağlam basan bir Aydın hedefliyoruz" dedi. 


AYDIN'DA EN FAZLA İŞYERİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 

Aydın Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Rahmi Terzi ise toplantıda yaptığı konuşmada, "Müdürlüğüme kayıtlı toplam 10 bin 123 adet işyerimiz var. Aydın'daki işyerlerinin sektörlere göre dağılımı incelendiğinde en fazla işyeri inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği ve yaklaşık olarak her dört işyerinden birinin inşaat sektöründe olduğu görülmektedir. İnşaat sektörünü toptan ve parekende, imalat sektörleri takip etmektedir. Aydın'da meslek gruplarına göre çalışanların dağılımı incelendiğinde en fazla çalışanların sanatkarlar meslek grubunda olduğu görülmektedir. Çalışanların yüzde 23,5'i bu meslek grubundadır. Erkelerin yüzde 8'i kadınların ise yüzde 6,5'i nitelik gerektirmeyen işlerde çalıştıkları tespit edilmiştir. Aydın İŞKUR 2015 yılı Ocak-Ekim ayında kayıtlı toplam 78 bin 840 kayıtlı iş gücüne sahiptir. Bunlardan 36 bini 26'sı kadın 42 bin 814'ü erkektir. Kayıtlı işsizler İŞKUR'umuzda 32 bin 617'dir. Bunların 17 bin 513'ü kadın 15 bin 104'ü erkektir. Türkiye'nin 15 yaş ve üzeri nüfusunun 2015 Temmuz ayında işgücüne katılma oranı yüzde 52,4 istihdam oranı ise yüzde 47,2 işsizlik oranı ise 9,8'dir" diye konuştu. Son olarak ortaya konulan gündem maddeleri uzun uzadıya görüşülerek yapılması gerekenler hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Diğer kamu kurum ve kuruluşların teklif ve önerilerin ardından toplantı sona erdi. 


Yeni Kıroba