24 / 05 / 2022

Enerji kimlik belgesi başvurusu nasıl yapılır?

Enerji kimlik belgesi başvurusu nasıl yapılır?

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği hükümlerine göre bazı istisnalar hariç tüm binalar için enerji kimlik belgesinin alınması zorunlu oluyor. Peki, enerji kimlik belgesi başvurusu nasıl yapılır?Enerji kimlik belgesi başvurusu nasıl yapılır?

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği hükümlerine göre bazı istisnalar hariç tüm binalar için enerji kimlik belgesinin alınması zorunlu oluyor.


Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği

Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde (02.05.2017 tarihine kadar) Enerji Kimlik Belgesi

düzenleniyor. Alım-Satım ve kiralama işlemi olursa hemen düzenleniyor.


Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanıyor ve ilgili idarece onaylanıyor. Peki, enerji kimlik belgesi başvurusu nasıl yapılır?


Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluş sayılıyor.


Bünyesinde EKB Uzmanı mühendis veya mimar bulunduran Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluş sayılıyor. Bu noktalardan enerji kimlik belgesi alınabiliyor.


Projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması halinde, proje müellifleri; yapımın

eksik veya hatalı olması veyahut standartlara uygun olmaması halinde ise, varsa yapı denetim kuruluşu

ve yüklenici veya yapımcı firma, yetkileri oranında sorumlu oluyor.


Enerji kimlik belgesi kaç yılda bir yenilenir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com