Enerji verimliliği cezaları 2014!

Enerji verimliliği cezaları 2014! Enerji verimliliği cezaları 2014!

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesine göre 2014 yılında uygulanacak idari para cezaları, 28 Ocak 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile açıklandı. İşte tebliğ hükümleri...

Enerji verimliliği cezaları 2014!


TEBLİĞ


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:


5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNE GÖRE 2014 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ


(SIRA NUMARASI: 2014/2)


5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2013 yılı yeniden değerleme oranı olan %3,93 (üç virgül doksan üç) oranında artırılarak 1/1/2014 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda hesaplandığı gibi uygulanacaktır.13/2/2013 tarihli ve 28558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2013 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2013/3) yürürlükten kaldırılmıştır.


Tebliğ olunur.