27 / 06 / 2022

ENS Test Laboratuvar Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

ENS Test Laboratuvar Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

ENS Test Laboratuvar Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Fatma Tülin Beyaz tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 5 Mayıs'ta Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi'nde kuruldu.ENS Test Laboratuvar Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Fatma Tülin Beyaz tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 5 Mayıs'ta kuruldu. 


ENS Test Laboratuvar Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Her türlü  zemin ve yapı malzemelerine ilişkin deneylerin yapılması amacıyla yurt içinde ve yurt dışında laboratuvarlar Laboratuvarlara bağlı şube, numune toplama merkezleri açmak, zemin yapı, zemin ve yapı malzemelerine ilişkin numuneler almak, deneyler yapmak yapılan deneylere ait raporları hazırlamak, ilgili kişi ve kuruluşlara sunmak. Kurulan zemin yapı, zemin ve yapı malzemeleri laboratuvar ve şubelerinin numune toplama merkezlerinin akredite edilmesini sağlamak, yurt içi ve yurt dışındaki yetkili kurumlardan, bakanlıklardan izin almak yapılan deneylerin ve hazırlanan raporların ilgili kurumlara kabul edilebilir olması için onay almak alınan onay doğrultusunda yapılan deneylere ilişkin deneyleri yapmak, rapor hazırlamak. Şirket bu amacını gerçekleştirmek için, kentsel dönüşüm kapsamındaki tüm yapı ve deney çalışmalarının yapılması.Konusu le ilgili işlerde ithalat, ihracat,komisyon mümessillik,dahili ticaret, taahhüt ve mutemetlik işleri. Konusu ile ilgili motorlu motorsuz nakil vasıtaları alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir.Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında şubeler açma ve her türlü resmi ve özel taahhütleri almak.   Konusu ile ilgili her türlü makine komple tesis parça ve aksamlarının yaptırılması ithali ve dahili ticareti. Şirketin faaliyet sahası ile ilgili olarak ticari sınai, mali ve hukuki tasarruflarda bulunmak, bankalarda kredi anlaşmaları yapmak, resmi ve özel açılacak ihalelere iştirak etmek ve taahhüt işleri yapmak. İştigal sahasına giren yukarıda kayıtlı işleri ifa edilmesi ve kolaylaştırılması için komisyonculuk, ihtira hakkı, ihtira beratı, lisanasi imtiyaz, telif hakkı, alameti farika ve ticari ünvan know-how iktisap etmek, kiraya vermek, satmak, işletmek, kullandırmak, kullanmak ve marka tescil etmek. Şirketin mevzuu ve maksatlarının tahakkuku için gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ipotek almak, ipotek vermek, leh ve aleyhine her nevi aynı haklar tesis etmek ve ettirmek, depo imalathane, fabrika almak, inşa etmek, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Yukarıda kayıtlı mevzularda çalışan yerli ve yabancı sermaye ile müştereken şirket kurmak, mevcut şirketlerle birleşmek veya ortaklık kurmak ve kurdurmak. İnşaat taahhüt ve mütaahitlit işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, işhanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, dranaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. Kat karşılığı mesken ve iş yeri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve iş yerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek. Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak, yaptırmak.  Asfalt, zemin, beton ve yapı malzemeleri laboratuvarı kurmak, beton kalitesini belirlemek amacıyla taze ve sertleşmiş betondan deneyler yapmak.  Kalite kontrolü amacıyla özel ve tüzel kuruluşlar ve kişiler tarafından gönderilen inşaat ile kagir her türlü yapı malzemelerini  (Taş, toprak, tuğla, kiremit, demir, ahşap vb.) ilgili standartlara ve şartnamelere göre muayene ve deneylerini yapmak. Beton üretiminde kullanılacak malzeme ( Agrega çimento su katkı maddesi vb. ) numuneleri üzerinde deneyler yapmak değişik kalitedeki betonlar için karışım oranlarını belirlemek. İştigal ettiği konularda teknik görüş vermek araştırma uygulama hizmeti yapmak, rapor vermek. Konusu ile ilgili laboratuvar malzemeleri alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.  Her türlü inşaatlarla ilgili laboratuvarda deneyler yapıp analiz etmek,  ilgili kurumlara göndermek.  6306 sayılı kentsel dönüşüm  kanunu kapsamında Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak, hazırlamak, raporlamak, bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek.