Erbosan Erciyes Boru SPK başvurusu sonuçlarını yayınladı!

Erbosan Erciyes Boru SPK başvurusu sonuçlarını yayınladı! Erbosan Erciyes Boru SPK başvurusu sonuçlarını yayınladı!

Erbosan Erciyes Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre Erbosan Erciyes Boru SPK başvurusu sonuçlarını yayınladı.

Erbosan Erciyes Boru tarafından yapılan açıklama şöyle;


Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.09.2014 tarih ve 2014/27 sayılı haftalık bülteninde, Şirketimizin, 5.220.000 TL nominal değerli sermayesi içerisinde 92 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı paylara tanınan Şirket mevcudunun tasfiye halinde dağıtılmasında öncelikli %10 pay alma ve dağıtılabilir karın dağıtımında öncelikli %10 kar alma imtiyazının değerinin, imtiyazlı pay sahiplerine Şirket tarafından ödenmesi suretiyle söz konusu imtiyazların kaldırılması ve 92 TL nominal değerli A grubu payların 92 TL nominal değerli C grubu paya dönüştürülmesi suretiyle Şirket esas sözleşmesinin 7 nci ve 26 ncı maddeleri ile Şirketin müddetine ilişkin Şirket esas sözleşmesinin 6 ncı maddesine ilişkin tadil metnine uygun görüş verilmesi talebimiz, pay alım teklifi işleminin tamamlanması şartıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.


Ayrıca, yine aynı bültende, Önemli nitelikteki işlem sebebiyle Bekir ÖZBIYIK tarafından, beher 1 TL nominal değerli A ve C grubu Şirket payları için 20,89 TL üzerinden, yapılacak pay alım teklifine ilişkin Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylandığı belirtilmiştir.