Erdoğan Bayraktar, TOKİ yıllarını anlattığı bir kitap çıkardı!

Erdoğan Bayraktar, TOKİ yıllarını anlattığı bir kitap çıkardı! Erdoğan Bayraktar, TOKİ yıllarını anlattığı bir kitap çıkardı!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eski Başkanı  Erdoğan Bayraktar, 'TOKİ ve şžehirlerin Dönüşümü' adlı yeni bir kitap yazdı.  Kitap da, TOKİ 'nin  2003-2010 dönemi uygulamalarından yola çıkarak, şehirleşme sorunun  çözümü için yapılması gerekenlere ilişkin görüş                Bayraktar, Merdiven yayın tarafından yayınlanan kitabında,  TOKİ  'nin
 2003-2010 dönemi   uygulamalarından yola çıkarak, gelecekte şehirleşme sorunun
 çözümü için yapılması gerekenlere ilişkin görüşlerini ve önerilerini anlattı.

                Kitapta, 'Türkiye 'de Kentleşme' bölümünde mevcut durumu anlatan
 Bayraktar, TOKİ 'nin planlı kentleşme kapsamındaki uygulamaları, öncelikleri
 hakkında bilgi verdikten sonra, İstanbul ve Marmara 'ya özel bir bölüm ayırdı.
 İstanbul 'da deprem çalışmalarının özel bir fırsat olarak değerlendirilmesi
 gerektiğini vurgulayan Bayraktar, 'Kentleşmede Yeni Yaklaşımlar, Gelecek
 Stratejileri, Öncelikli Konular' bölümünde ise önerilerine yer verdi.

                Kentleşme ilkelerini anlatırken, kentlerin komşu kentler ile birlikte,
 ekonomik ve sosyal ilişkileri, ulaşım, iletişim ve konut altyapıları konusunda
 belirli bir bütünlük içinde ele alınarak göç hareketlerinin düzenlenmesi
 gerektiğini kaydeden Bayraktar, bu kapsamda,
 'Bursa-Eskişehir-Manisa-Denizli-İzmir' ile 'Adana-Mersin-GAP Bölgesi',
 'Kayseri-Konya 'nın bir bütünlük içinde değerlendirilebileceği örneğini
 veriyor.

                çanakkale 'nin 'Yeni İstanbul' olarak planlanması ve çanakkale Boğaz
 geçişinin tüp veya köprü geçişi sağlanması gerektiği görüşünü savunan Erdoğan
 Bayraktar, İstanbul gibi megapol kentlerin etrafına, Yalova ve Balıkesir gibi
 cazibe merkezleri oluşturulmasını, kentsel ölçekte markalaşma stratejileri
 belirlenmesini öneriyor.

                Erdoğan Bayraktar, kitabının 'son söz' bölümünde, 'bir dünya markası'
 haline gelen TOKİ 'de 'geceli gündüzlü bir takım oyuncusu gibi çalıştıklarını'
 belirtirken, 'şžantiyeler evimiz, açılışlar, konut teslim törenleri düğünümüz
 bayramımız oldu' ifadesine yer verdi.

                Kitap, 2 bin adet basıldı.

                Erdoğan Bayraktar, 2006 yılında da 'Gecekondu ve Kentsel Yenileme' adlı
 bir kitap yayımlamıştı.
AA