Eskişehir Odunpazarı'nda 2.1 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Eskişehir Odunpazarı'nda 2.1 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Eskişehir'in Odunpazarı mevkiinde bulunan 3 arsanın satışı toplam 2 milyon 190 bin TL'ye ihaleye çıkartılıyor.


T.C. ESKİŞEHİR 1.(SULH HUKUK MAH) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI


2014/49 SATIŞ


Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri


SATIŞA KONU TAŞINMAZLARIN


Özellikleri:


1 NOLU TAŞINMAZ : 


Taşınmaz tapuda Odunpazarı ilçesi Karacaşehir Mahallesi Karabayır mevki 78 ada 62 parsel 940.00 m2 alanlı bağ olarak kayıtlıdır.


Parsel, üzerinde yapılaşma olmayan boş arsa konumundadır. Çevresinde çok az miktarda yapılaşma vardır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.


Adresi: Orhangazi Mahallesi Hüzün sokak no:26 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR 


Yüzölçümü: 940.00 - m2


imar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planında blok nizam iki kat (BL-2) (ön bahçe=5.00m,yan bahçe=3.00m) yol ve park alanına isabet etmektedir. 48 nolu parsel ile birleşmesi gerekmektedir.


Kıymeti:188.000.00.-TL


KDV Oranı: % 18


1. Satış Günü: 22.05.2015 günü saat 10.00 10.05 arası


2. Satış Günü: 19.06.2015 günü saat 10.00-10.05 arası


Satış Yeri: Eskişehir 1, Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonu ,


Adliye 2.kat 271 nolu oda


2 NOLU TAŞINMAZ : 


Taşınmaz tapuda Eskişehir ili Odunpazarı ilçesi Karacaşehir Mahallesi Karabayır mevki 77 ada 5 parsel 5.040,00 m2 alanlı bağ olarak kayıtlıdır. Parsel, üzerinde yapılaşma olmayan boş arsa konumundadır. Çevresinde yapılaşma yoktur. Orman arazisi sınırındadır.


Adresi: Orhangazi Mahallesi Hüzün sokak devamı ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR 


Yüzölçümü: 5.040.00.- m2


imar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ağaçlandırılacak alan, rekseasyon alanı ve yollara isabet etmektedir. 


Kıymeti:252.000.00.-TL 


KDV Oranı: % 18


1. Satış Günü: 22.05.2015 günü saat 10.1510.20 arası 

2. Satış Günü: 19.06.2015 günü saat 10.1510.20 arası 


Satış Yeri: Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonu . Adliye 2,kat 271 nolu oda


3 NOLU TAŞINMAZ:


Taşınmaz tapuda Eskişehir ili Odunpazarı ilçesi Karacaşehir Mahallesi 76 ada 8 parsel 11.424.00 m2 alanlı tarla olarak kayıtlıdır. Parsel, üzerinde yapılaşma olmayan boş arsa konumundadır. Çevresinde yapılaşma yoktur, imar yolları oluşmamıştır.


Adresi: Orhangazi Mahallesi Ermanel sokak devamı ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR


Yüzölçümü: 11.424.00.-m2


imar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam iki kat (A-2) (ön bahçe=5,00m.yan bahçe=3.00m)(Taks=0.30 Kaks=Û.60) konut alanlarına.rekreasyon alanına ve yollara isabet etmektedir.


Kıymeti: 1.750.000,00.-TL


KDV Oranı: % 18


1. Satış Günü: 22.05.2015 günü saat 10.30-10.35 arası


2. Satış Günü: 19.06.2015 günü saat 10.30 10.35 arası


Satış Yeri: Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonu Adliye 2.kat 271 nolu oda


Satış şartları:


1-ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gun içinde dairemize bildirmeleri lazımdır aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti îte ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/49 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


İlanın tam metni için tıklayın