Eskişehir Odunpazarı'nda 22.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Eskişehir Odunpazarı'nda 22.7 milyon TL'ye satılık arsa!

T.C. Eskişehir 2. Satış Memurluğu, Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Sultandere mahallesi, 505 parselde yer alan arsayı 22 milyon 750 bin TL'ye satıyor...


T.C. Eskişehir 2. Satış Memurluğu tarafından, Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Sultandere mahallesi, 505 parselde yer alan arsa 22 milyon 750 bin TL'ye satışa sundu. Gayrimenkulün satış ihalesi 19 Şubat 2021 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilecek. 

İlan Metni:

T.C. ESKİŞEHİR 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/31 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Eskişehir İl, Odunpazarı İlçe, 505 Parsel, SULTANDERE Mahalle/Köy, TAKKALI Mevkii, Taşınmaz tapuda tarla vasfında ise de fiilen arsa vasfındadır, taşınmaz şehir hastanesine yakındır, tramvay hattı güzergahındadır, ulaşım imkanlarından faydalanmaktadır, Taşınmaz üzerinde Esbank'ın ipoteği mevcut ise de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesi nedeni ile yapılan yazışmalar neticesinde TMSF tarafından ipoteğin fekki hususunda yazı yazıldığı bildirilmiştir, ayrıntılı özellikler dosya içerisindeki bilirkişi raporunda mevcuttur.
Yüzölçümü : 35.000 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yol alanı ve E:1.00,8 kat konut alanına isabet etmekte olduğu ve 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi çalışmalarının devam ettiği belirtilmiştir.
Kıymeti : 22.750.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında mevcuttur.
1. Satış Günü : 19/02/2021 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 19/03/2021 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu - Müftülük Sokak Adalet Sarayı Ek Binası MERKEZ / ESKİŞEHİR

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/31 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.