Eskişehir'de 1.6 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Eskişehir'de 1.6 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

T.C. Eskişehir 4. İcra Müdürlüğü, Eskişehir merkez Odunpazarı ilçesi Sanayi Bölgesinde bulunan fabrika binasını ve arsasını 1 milyon 653 bin 408 TL'den satışa çıkardı. Satış, 12 Haziran 2012 Salı günü 14:00-14:10 saatleri arasında gerçekleştirilecek


Verilen ilan şöyle;

 

T.C. ESKİŞEHİR 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2011 / 2453 TA L. TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI. Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: Aşağıda yazılı taşınmazların açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiş olup, ilgililerinin adreslerine tebligat gönderilmiş olup, ilgililerinin adreslerinde tebligat yapılamaması halinde veya adresi bilinmeyenler için satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. Eskişehir merkez Odunpazarı ilçesi Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:8 adresinde kain olup, tapada Eskişehir Odunpazarı ilçesi Karacahöyük Mahallesi 36„ parselde kayıtlıdır.Taşınmaz arsanın toplam alanı 4.962,00 m2 dir.Ana taşınmaz niteliği bahçeli iki adet kargir fabrika yapısı olarak belirtilmektedir.Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır.Keşif günü fabrikada Üretim olmadığı fabrikanın boş olduğu görülmüştür.Girişte kiralık veya satılık yazısı asılıdır.Taşınmaz arsa üzerindeki fabrika binası betonarme prefabrik yapı elemanları ile yapılmıştır.Çatı alüminyum sandviç panellerle kapianmıştır.Duvarları tuğla ile örülmüş olup duvarları sıvalı ve boyahdır.Keşif anında fabrikanın içinde kullanılmaz durumda makineler ve malzemelerin olduğu ancak fabrikada herhangi bir faaliyet olmadığı görülmüştür.İdari binaya alüminyum doğrama kapıdan girilmektedir.İdari bina zemin seramik kaplanmış duvarları saten badanalıdır.İdari kısımda idareci odası, çalışma ofisleri bay ve bayan wc mevcuttur.Wc duvarları seramik kapiıdır.İdari bina kaloriferle ısıtılmaktadır.Kapıları ve pencereleri alüminyum doğrama yapılmıştır.İdari bina yaklaşık 200,00 m2 dir.Fabrika kısmı iki bölümden oluşmakta olup arasında iki katlı bir kısım yan kısmında iki katlı bir bölüm yapılmıştır.Fabrika zemini dökme mozaik kaplamadır.Pencereleri demir doğrama yapılmış ve boyanmıştır.Fabrika kısmının yan tarafındaki 100,00 m2 zemin ve 100,00 ra2 üst kat olmak üzere toplam 200,00 m2 alanlı olup zemin katta çalışma odaları mevcuttur bu bölüm zemini seramik kaplı kapıları pvc doğrama yapılmıştır.odamn içinde banyo ve wc olarak kullanılan mahai seramik kaplıdır.Ayrıca bir bölümde mutfak tezgahı ve dolap yapılmıştır.Üst katta işçi soyunma odaları mevcutturAVc ve duşlar yapıimıştır.4 bölme wc ve S bölme wc yapılmış kapıları pvc zemin ve duvarlar seramik kaplanmıştır.Ayrıca bu kısımda depo oalarak kullanılan mahaller mevcuttur.tki bölümden oluşan fabrika binasının arasında iki katlı bir bölüm olup alt kısmı malzeme deposu üst kısmının bir bölümü yemekhane ve mutfak olarak kullaılmaktadır.Yemekhane ve mutfak zemini karo kaplan mıştır.Mutfak tezgahı üzeri fayans kaplanmıştır.Tezgah altında ahşap dolaplar yapıimıştır.Bu bölümde kiler olarak kullanılan bir kısımda mevcuttur.Üst kata çıkış demir doğrama malzemeden yapılmış olup basamaklar beton ve dökme mozaik yapılmıştır.Fabrika sahası arka kısmında tek katlı bir bekçi evi 30.0 m2 alanlı bir bina mevcuttur.Çatısı ahşap üzeri eternit kaplıdır.Fabrika binası ve idari binanın alanı 1620,00 m2 fabrikanın iknici böiümü ise 742,00 mîdir.Fabrikanın içinde iki katlı olan kısımların ikinci katları alanı ise 300.0 m2 olup toplam inşaat alanı 2.662,00 m2 dir.Fabrika sahasının çevresi beton direkli tel örgü ile çevrilmiştir.Girişe demir doğrama kapı yapılmıştır.Fabrika dışındaki alanın büyük kısmı beton kaplama yapılmıştır.Fabrika sabasında 35 adet yaklaşık 25 yaşında dikili çam ağacı bulunmaktadır.Binanın yaşı ve genel durumu dikkate alındığında yıpranma oranının %30 olabileceği kanaatine varılmıştır.Taşınmaz Organize sanayi bölgesinde alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.Şehir merkezine yaklaşık 10 km mesafededir.UIaşımı kolay olan bir bölgededir.Eskişehir-Ankara devlet kara yoluna yakın mesafededir.Dava konusu arsanın konumu da dikkate alındığında birim m2 değerinin 50.001) olabileceği kanatine varılmıştır. Taşınmaz parselin imar durumu :Organize Sanayi Bölgesi imar formülünde; Kat adeti: Fabrikan m üretim teknolojisine göre düzenlenecektir. Kot alın yerûFabrikanın üretim teknolojisine göre düzenlenecektir. Subasman kotu:Fabrikanın üretim teknolojisine göre düzenlenecektir. Bina yüksekliği:Fabrikamn üretim teknolojisine göre düzenlenecektir. Bina derinliği:Fabrikanın üretim teknolojisine göre düzenlenecektir. Ön bahçe mesafesi :10,00 metre Komşu mesafe:6.00 metre Arka bahçe mçsafçsi :6,00 metre olarak belirlenmiştir. Taşınmazların maliyeti: Arsa dağeri :4.962,00 m2x50.,00 TL/M2 =248.100,00 tl Bina değeri 2.662,00m2x620,00 TL/m2x<%100-%30 >=1.155.308,00 TL Çevre tanzimi alt yapı ve ağaçlar =25.000,0 TL TOPLAM “1.653.408,00 TL'dir.Bu taşınmazların maliyet değeri oiup serbest piyasa şartlarında taşınmazın sanayi bölgesinde olası alt yapı durumu ve diğer faktörler dikkate alındığında değerinin 2.000.000,00 TL olabileceği kanaatine varılmıştır. .Taşınmazın (is!etmenin)satısına iştirak edecek gerçek ve tflzel kişilerde aranan şartlar: Satışa konu olan taşınmaz Organize Sanavi Bölgesinde ver aldığından: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Yasası'nın 15. maddesinin (23.10.2008 tarih ve 5807 sayılı kanunla değişik)3. Fıkrasında Organize Sanayi Bölgelerince teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun I5.b maddcsinin5807 sayılı kanunla eklenen 4. fıkrasına göre “Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kurutuş,satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen kişilere vermek zorundadır.”hükmü yer aldığından OSB'lerde bir işletmenin kurulması için parsel tahsisi veya satışı yapılanlar ile maliki bulunduğu parselde üretimi bulunan veya bulunmayı taahhüt eden ve 4562 sayılı kanunun amacına uygun ■faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler ile kredi alacaklısı kuruluşlar bu satışa iştirak edebileceklerdir. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi MüdürlUğü’nUn 25.11.2009 tarih ve 2/0800-1938 sayılı yazılarından Osb'de kurulabilecek tesislerin:!VIaden ve metalik olmayan madencilik konusuna giren maddeler üretimi,un ve işlenmiş unlu ürünler sanayi şekerleme çikolata ve süt ürünleri sanayi yem yemek ve diğer gıda sanayi dokuma giyim eşyası ve deri imalat sanayi kereste,parke ve ambalaj sanayi mobilya ve döşeme sanayi kağıt,ve basma sanayi kimya petrol,kömür,kauçuk ürünleri sanayi plastik ürünler sanayi pişmiş kilden yapı gereçleri üretim sanayi seramik vecam sanayi metal ana sanayi metal eşya sanayi,ısınma gereçleri imalat sanayi,makine imalat sanayi,tarım makineleri ve gereçleri imalat sanayi diğer imalak sanayi tesislerinin yer almaşının uygun görüldüğü; Ancak yürürlülükte OSB yönetmeliğine göre Karma ve ihtisas OSB'lerde l)Rafıneriler gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri 1/1 Ham petrol rafinerileri,1/2 kömür veya bitümlü şiştin sıvıtaştırıldığı ve gazların tesisler 1/3 sıvılaştırılmış petrol gazı ve depolama tesisleri 2)Çimento fabrikaları,beton santralleri çimento klingri üreten tesis!er3)Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörleri ^Radyoaktif atıkların depolanması,bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atıkların depolanması,bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri5)Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ili ilgili tesisler 6)Endüstriyel nitelikli sintine ve benzeri atık suiarjn geri kazanım tesisleri 7)Çevre ve Orman Bakanlığı'nın olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka ürüne çevirilerek tekrar kullanımı,metal ve metal olmayan atık ve hurdaların yeniden değerlendirildiği geri dönüşüm tesisleri hariç olmak üzere her türlü atığın geri kazanımı ayrıştırılması yakılması gazlaştınlması .kimyasal yılla arıtılması nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler ve,Karma OSB'lerde l)Parlayıcı/patlayıcı maddelerin üretildiği tesisler 2)Petroklmya komplcksleri3)Üretimde kapalı proses gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında fitler sistemlerini kullanan tesisler hariç:alkali tesisleri;gliserin yağ asitleri,sülfurit asit,fosforik asit,hidrokiorik asit klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler,azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikalan6)Zirai mücadele ilaçları için ham madde üretimi yapan tesisler 7)**AsbesMsbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler 8)SeIüloz ve salüot üretim yapan tesisler 9)OSB'nin kanal deşarj standardına uygun atık su arıtma tesisi kuran tesisler hariç olmak üzere kağıt hamurundan her çeşit kağıt üretimi yapan tesisler 10)Ham deri işletme padok ve hayvan kesimi yapılan tesisler ll)Maya ve tuz üretim yapan tesisler 12)TaIk barit kalsit antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri kurulamaz. OSB yukarıda belirtilen tesislerin dışında kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesisler için üniversite ve benzeri kuruluşlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir hükmü yer aldığından katılımcıların yukarıda yazılı ve Organize sanayi Bölgeleri kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşıyan ve yasaklanan konularda faaliyet göstermeyen gerçek veya tüzel kişiler ile kredi alacaklısı olması gerekmektedir. Satış şartları : 1 -Satış 12/06/2012 günü saat: 14:00-14:10 arasında Eskişehir Adlıyesi mezat Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'mı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 22/06/2012 günü aynı yerde ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20 si nisbetinde pey akçesi(TL) veya bu miktar kadar bir bankanm(kesin ve süresiz dosya numarası yazılarak) teminat mektubunu vermeleri lazımdır.Satış peşin para iledir,alıcı istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Damga resmi.KDV %18 ,tapu harcının yarısı ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tapu harcının yarısı ve tellâliye harcı ihale bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse îcra ve İflas kanununun 133.üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.. 5- Şartname,ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği verilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/2453 ta! .sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/04/2012 İc. If. K. 126) ... (*)İIgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *:Bu örnek,bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek 64’e karşılık gelmektedir. ( Basın No: 27745 www.bik.gov.tr)  İlan için tıklayın!