Eskişehir'de satılık gayrimenkul: 2 milyon TL!

Eskişehir'de satılık gayrimenkul: 2 milyon TL! Eskişehir'de satılık gayrimenkul: 2 milyon TL!

Eskişehir'de bulunan gayrimenkulün satışı 5 Eylül 2013 tarihinde gerçekleşecek...T.C. ESKİŞEHİR 8. İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI2012/5664 ESAS

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

özellikleri: Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, 2329 Parsel No, Kanlıpınar Mahalle Mevkii, Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde No: 11 adresinde ve tapuda Kanlıpınar Köyü 2329 parselde kayıtlıdır. Toplam alanı 5.062,50 m2’dir. Taşınmazın tapu kaydında cinsi idare ve fabrika binası ve arsası olarak tescil edilmiştir. Dava konusu arsa üzerinde zemin kat ve birinci kattan oluşan idari bina ve
bitişiğinde fabrika binası mevcuttur. Fabrika binasında keşif anında borçlu tarafından çelik kapı yapıldığı görülmüştür. İdari bina; zemin kat giriş holü zemini mermer kaplı ofis olarak kullanılan odaların zemini ahşap laminant parke yemekhane zemini karo kaplıdır. Giriş holü ürün teşhir
salonu kullanılmaktadır. Üst katta mutfak banyo vc ve çeşitli amaçlarla kullanılan odalar mevcuttur. Zeminler mermer kaplı olup duvarları sıvalı ve boyaladır. Banyo ve WC duvarları seramik kaplıdır. Kapıları ahşap pencereleri pvc doğrama yapılmıştır. Camları ısı camlıdır. İdari bina kaloriferle ısıtılmaktadır. Bina inşaat oturma alanı 175,13 m2 ve toplam alanı 350,26 m2'dir. Elektirik ve suyu mevcuttur. Bina ön cephesi taş kaplama yapılmıştır. idari bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yayınlanan inşaat metre kare maliyetleri cetvelinde III. Sınıf B grubu yapı sınıfında olup binanın yaşı ve genel durumu dikkate alındığında %20'dir. Fabrika binası; fabrika binası tek bölüm halinde olup kullanım amacına göre bazı bölümler oluşturulmuştur. Bina betonarme kolon ve kirişler kullanılarak yapılmış olup çatıda çelik makas çatı ve çatı üzeri eternit yapılmıştır. Fabrika tavanı yalıtımlı levhalar ile kaplanmıştır. Fabrika Binası kapı ve pencereleri demir ctoğrama yapılmıştır. Zemini vakumlu beton yapılmıştır. Fabrika bölümü dış duvarları sıvalıdır. Fabrika binası ile yanındaki fabrika arasındaki boş alan üzerine çelik makaslarla çatı yapılmış ancak üzeri kapatılmamıştır. Fabrika binası ilavelerle beraber toplam 2015,05 m2 alana sahiptir.

Fabrika binası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yayınlanan inşaat m2 maliyetleri cetvelinde III. Sınıf A grubu yapı sınıfında olup binanın yaşı ve genel durumu dikkate alındığında %20'dir. Fabrika sahası çevresi çim, ağaç, vakumlu beton ile yapılmış olup demir doğrama giriş kapısı yapılmıştır. Fabrika sahası içinde yaklaşık 20 yaşında çam cinsi 15 adet ağaç ve 10 adet meyve ağacı mevcuttur. Organize Sanayi Bölgesinde olan alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 9 km mesafededir. Ulaşımı kolay olan bir bölgededir. Eskişehir-Ankara devlet karayoluna yakın mesafededir. Dava konusu taşınmazın konumu da dikkate alınarak dava tarihi itibarı
serbest piyasa şartlarında birim değerinin 80,00 TL /m2 olabileceği kanaatine varılmıştır. Arsanın sokak bazında 2012 yılı itibarı ile emlak vergi değeri 57,25 TL/m2'dir.
Ancak arsanın serbest piyasada 80,00 TL/m2 olabileceği kanaatine varılmıştır.

Yukarıda belirtilen özellikler ışığında taşınmazın değeri:

dari bina 350,26 m2 X 560,00 TL/m2XX1.025(%100-%20) = 160.839,39 TL

Fabrika Binası 2015,05 m2X475,00 TL/m2X1,025X(%100-%20) = 784.861,97 TL

Çevre Düzenlemesi (Saha betonu, tel örgü, çim ve ağaçlandırma) = 75.000,00 TL

Arsa değeri 5.062,50 m2 X 80.00 TL/m2 = 405.000,00 TL

olup bu arsanın serbest piyasa fiyatını binanın ise maliyet değerini göstermektedir. ' | Fabrika, idari bina ve arsanın serbest piyasada rayiç değerinin Eskişehir 2. İcra Hukuk J Mahkemesi'nin 2013/69E., 2013/273K. sayılı ve 09 05.2013 tarihli kararı ile taşınmazın ) kıymetinin 09.04.2013 tanzim ve 11.04.2013 havale tarihli bilirkişi raporunda belirtilen i şekilde 2.200.000,00 TL olarak kesin olmak üzere karar altına alınmıştır.

Adresi: Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde No: 11 Odunpazarı/ESKİŞEHİR Yüzölçümü: 5.062,50 m2 Arsa Payı:

İmar Durumu: Eskişehir ili Eskişehir Sanayi Odası Organize Bölgesi imar formülünde Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde 2329 parsel 5.062,50 m2 yüzölçümlü taşınmazın ön | cephe mesafesi 10 metre, komşu cephe mesafesi 6 metre ve arka bahçe mesafesinin j 6 metre olduğu, kot adedi, kot alın yer, su basman kotu, bina yüksekliği ve bina i derinliğinin "fabrika üretim teknolojisine göre" düzenleneceği belirtilmiştir.

Kıymeti: 2.200.000,00 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler.

1. Satış Günü: 06/09/2013 günü 14:00 -14:10 arası

2. Satış Günü: 30/09/2013 günü 14:00 -14:10 arası

Satış Yeri: ADALET SARAYI İHALE SALONU 8 NOLU İHALE MASASI Satışa konu taşınmaz Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi dahilinde yer almakta olup, ş 23.10.2008 gün ve 5807 sayılı kanunun 3. Maddesi ile değiştirilen 4562 sayılı Organize | Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 15. Maddesinin 3. fıkrasında yer alan "OSB'ce teminat j olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan | dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra voluyla satışı halinde Bakanlık ve OSB ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.” hükmü gereğince ve Eskişehir Organize Bölgesi Müdürluğü'nün 03.06.2013 tarih ve 1490
sayılı yazıları gereğince taşınmazı satın alacak kişi ve kuruluşlarda aranacak şartlar
aşağıda belirtilmiştir. Bölgede 4562 sayılı kanunun ve ilgili Yönetmeliğin 101 a ve b
gereğince kurulamayacak tesisler

a) Karma ve ihtisas OSB'lerde:

1-Rafireneriler. gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri (ham petrol rafinerileri, kömür ve
bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler, sıvılaştırılmış petrol gazı dolum
ve depolama tesisleri) 2-Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri

atıkların depolanması, Dertaratı ve işlenmesi amacıyla projelendiren tesisler ve
benzeri radyoaktif atık tesisleri, 5-Nükleer yakıtların üretilmesi ve zenginleştirilmesi t
ile ilgili tesisler, 6-Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım *
tesisleri, 7-Çevre ve Orman Bakanlığı'nın olumlu görüşü doğrultusunda OSB
tarafından kurulmasına izin verilen kullanılmış yağın yeniden rafine ve/veya başka bir
ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, ;
karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara ve nihai ürüne çeviren tesisler hariç
olmak üzere her türlü atığın; geri kazanımı ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması,
kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye
gömülmesine ilişkin tesisler.

b)Karma OSB'lerde:

1-Parlayıcı/patlayıcı maddelerin üretildiği ve dolumunun yapıldığı tesisler, 2-Petro kimya kompleksleri, 3-Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz ; kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri, 4-Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu şpnayi ile entegre gübre fabrikaları, 5-Zirai mücadele ilaçlan için hammadde üretimi yapan tesisler; 6-Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya j
dönüştürülmesi yapılan tesisler, 7-OSB'nin kanal deşarj standardına uygun atık su arıtma tesisi kuran tesisler hariç olmak üzere; kağıt hamurundan her çeşit kağıt üretimi yapan tesisler, selüloz ve selüloit yapan tesisler ile entegre şeker fabrikaları,
8-Ham deri işleme, padok ve hayvan kesimi yapılan tesisler, 9-Maya ve tuz üretim
tesisleri, 10-Talk, barit, kalsit, antimuan, ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri kurulamaz.

(2) OSB, yukarıda belirtilen tesislerin dışında, OSB'nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut sektör yapısını, tesisin faaliyetinden kaynaklanan çevresel etkilerini, alt yapı ve atıksu arıtma tesislerine etkilerin, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisini, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü tesislerin kurulmasına ilişkin olarak, üniversite ve konu ile kurumlardan alınacak raporlar
çerçevesinde karar verileceği Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün 03.06.2013 tarih
ve 1490 sayılı yazıları bildirilmiştir.

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün 03.06.2013 tarih ve 1490 sayılı yazılarında kiracı Uğurel Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne kefaletinden dolayı Bölge Müdürlüğü'ne 03.06.2013 tarihi itibariyle 15.900 TL borç bulunmaktadır. İlan olunur.

Satış Şartlan:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra } ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve j kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/5664 Esas savıl) dosva I ılUiTiüiasıyla muûüilüğünıüz.0 büşvurnlaıatı iıaıı olunur. 2o/06/201o

(Basın: 40177- www.bik.gov.tr)