ETC Gayrimenkul ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi kuruldu!

ETC Gayrimenkul ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi kuruldu! ETC Gayrimenkul ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi kuruldu!

ETC Gayrimenkul ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi, Erdal Cengiz tarafından 2 milyon 400 bin TL sermaye ile 28 Temmuz'da Kadıköy, Kozyatağı Mahallesi, Bayar Caddesi'nde kuruldu.ETC Gayrimenkul ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi, Erdal Cengiz tarafından 2 milyon 400 bin TL sermaye ile 28 Temmuz'da Kadıköy, Kozyatağı Mahallesi, Bayar Caddesi'nde kuruldu. 


ETC Gayrimenkul ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi iş konusu; a- Her türlü emlak,her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar,marketler,depolar,soğuk hava depoları,villa tatil köyleri,devre mülk,apart otel,motel,kamping gibi turistik tesisler ,organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri ,mesken,ev,apartman,işyeri ,arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak,kiralamak,kiraya vermek;bahçe,tarla,ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak,gerektiğinde projelendirmek.Gayrimenkuller üzerine irtifak,intifa,sükna,kat mülkiyeti,kat irtifakı,şufa hakları ve vefa hakları,gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. b- Her türlü ev mutfak  ürünleri ve aksesuarlarının alımı, satımı, tamiri ,imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. c- Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. d- Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. e- Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. f- Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. g- Her türlü nakil vasıtasına ait yedek parçanın alım satımı, ithalatı, ihracatı ve imalatını yapmak. h- Türkiye Cumhuriyeti yasalarının izin verdiği her türlü hammadde, mamül, yarı mamül ve ticari mal alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak. ı- Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek.  Şirket Bu Amaçlarını Gerçekleştirmek İçin Aşağıdaki İşlemleri Yapar. 1-Mali,ticari, sınaî idari tasarruf faaliyetlerde bulunur, ihracat, ithalat,imalat,fason,dâhili Ticaret, komisyon, taahhüt, iç ve dış mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, bayilik ve acentelik yapar, yurt içi ve yurt dışı firmalarla marka ihtira beratı ustalık ve diğer sınaî mülkiyet haklarını iktisap etmek devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans ve teknik yardımlaşmaları yapmak, 2- Sınaî ve ticari yatırımlarda bulunmak, Faaliyette bulunurken yurt içinde ve yurt dışında bürolar kurup işletip, şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir, ithalat ihracat yapabilir. 3- İç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, kredileri açıl krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, Şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları alıp vermek çözüm işlemleri yapmak , 4- Şirket amaç konusu ile ilgili veya ileride yapacağı işlerle ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunabilir. 5- Şirketin konusuna giren ticari amli ve hukuki işlemler yapar patent ihtira beratı marka know how gibi sınaî hakları iktisap eder ve bu hakları şirket adına tescil ettirir bu nevi hakları icabında başkalarından devren iktisap eder bilcümle mevzuatın öngördüğü şekilde bunları süreli ve süresiz kiralar veya başkalarının istifadesine tahsis eder. 6- Konusu ile ilgili her türlü taahhüt işleri yapar yaptırır  bu gibi işleri yapan kuruluşlara ortak olur yurdun herhangi bir bölgesinde turistik tesisler kurmak amacıyla her türlü tarla ve arazi satın alır parseller ifra eder üzerinde her türlü bina ve tesisler kurar veya kurdurur bunları kiraya verir veya gerektiğinde satar. 7- Konusu ile ilgili bilcümle ihaleler müzayedeler artırma ve eksiltmeler açar ve tertipler 8- Şirket aracılık yapmamak şartıyla hisse senedi tahvil kâr ortaklığı belgesi gibi diğer menkûl kıymetleri satın alır ve gerektiğinde bunları satar. 9- Konusu ile ilgili sahalarda yurt içinde ve yurt dışında her türlü ticari yatırımlarda bulunur yabancı firmalardan teknoloji alır kiralar ve kullanır. 10- Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği, amaç ve konusu ile ilgili bilcümle ticari emtia üzerinde her çeşit ticari ve sınaî faaliyette bulunabilir. Şirket amacına ulaşmak için her çeşit nakil vasıtalarına sahip olabilir, her çeşit ambalajlama, depolama tesisleri kurabilir, işletebilir veya yaptırabilir, tasarruflarda bulunabilir. 11- Gayrimenkul, menkul mal ve vasıtaları satın alır, inşa eder veya ettirir, kiralar, kiraya verir, satar ihalelere iştirak edebilir 12- Yukarıda gösterilen mamullerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istenildiği takdirde ortaklar kurulu kararı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile şirket bu işleri de yapabilecektir. Mukavele tadili olan bu husus tescil ve ilan olacaktır.


ETC Gayrimenkul ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi adres: Kadıköy, Kozyatağı Mahallesi, Bayar Caddesi, Nejat Bey Apartmanı 68C B Blok/Kat:1 D21