Etimesgut Topçu Mahallesi imar planı askıda!

Etimesgut Topçu Mahallesi imar planı askıda! Etimesgut Topçu Mahallesi imar planı askıda!

Etimesgut İlçesi, Topçu Mahallesi, imarın 46248 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği bugün askıya çıktı. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı...
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:


Belediye Meclisimizin 05/02/2015 tarih ve 100 sayılı kararı ile uygun görülen,  Ankara  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2015 tarih ve 693 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Topçu Mahallesi, imarın 46248 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 11/05/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4198/1-1