Ev hanımları kira gelir vergisi öder mi?

Ev hanımları kira gelir vergisi öder mi? Ev hanımları kira gelir vergisi öder mi?

Kira gelir vergisi, taşınmaz malların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler için bazı koşullarda ödeniyor. Vergiyi her kira geliri olan ödemiyor. Peki, kira gelir vergisinden kimler muaftır? Ev hanımları kira gelir vergisi öder mi?Ev hanımları kira gelir vergisi öder mi?

Kira gelir vergisi, taşınmaz malların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler için bazı koşullarda ödeniyor. Vergiyi her kira geliri olan ödemiyor. Peki, kira gelir vergisinden kimler muaftır? Ev hanımları kira gelir vergisi öder mi?


Kira gelir vergisinde, emlak vergisinde olduğu gibi başka geliri ev hanımları için muafiyet uygulaması bulunmuyor. Vergi, elde edilen kira geliri adına ödendiği için, ev hanımları da verginin mükellefi oluyor.


Ancak ev hanımlarının elde ettiği gelirin de istisna bedeli altında kalması halinde vergi beyannamesinden ve ödemelerinden muaf olabiliyor.


Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerden; Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna tutarını (2014 yılı için 3.300 TL) aşanlar,


İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2014 yılı için 27.000 TL) aşanlar,


(Beyanname verme sınırı olan 27.000 TL’nin aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.)


Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırını (2014 yılı için 1.400 TL) aşanlar yıllık beyanname vereceklerdir.


Beyannameler, vergi dairesine gidilerek verilebildiği gibi, internet üzerinden online bir şekilde de verilebiliyor. Beyannameler 25 Mart'a kadar veriliyor.


Verginin 1. taksiti Mart ayında, 2. taksiti ise Temmuz ayında ödeniyor.Emekli kira geliri muafiyeti var mı?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com