Ev sahibi hangi gerekçelerle tahliye davası açabilir?

Ev sahibi hangi gerekçelerle tahliye davası açabilir? Ev sahibi hangi gerekçelerle tahliye davası açabilir?

Ev sahibi ile kiracı arasındaki ilişkiyi düzenleyen Türk Borçlar Kanunu'na göre, ev sahibi kiracının tahliyesi isteyebilmesi için haklı nedenlerinin olması gerekiyor. Ev sahibi hangi gerekçelerle tahliye davası açabilir?

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Ev sahibi hangi gerekçelerle tahliye davası açabilir?

Ev sahibi ile kiracı arasındaki ilişkiyi düzenleyen Türk Borçlar Kanunu'na göre, ev sahibi kiracının tahliyesi isteyebilmesi için haklı nedenlerinin olması gerekiyor.


Kanuna göre taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebiliyor.


Kiracılık hukukuna göre, ev sahibinin kiracısını evinden çıkarabilmesi için bazı haklı nedenlerin olması gerekiyor. Peki, ev sahibi hangi gerekçelerle tahliye davası açabilir?


Mesken ihtiyacı: Ev sahibi, eşi veya çocuklarının kiradaki gayrimenkulü mesken olarak kullanmaya ihtiyaçları varsa bu madde geçerli olur. Kira sözleşmesinin bitiminden 1 ay sonra dava açılabilir.


İşyeri ihtiyacı: Ev sahibi, eşi veya çocukları kiradaki gayrimenkulü meslek veya sanat amacıyla işyeri olarak kullanacaksa bu madde uygulanır. Kira kontratının bitimini takiben 1 ay içinde dava açılabilir.


Esaslı tamir, yeniden inşa veya imar, tevsi, tadil: Ev sahibi gayrimenkulü yeniden inşa ettirmek veya içerde büyük çaplı tamirat, genişletme veya değişiklik işlemi yapmak istiyorsa bu nedenle evi boşalttırabilir. Kira sözleşmesinin bitimini takiben 1 ay içinde dava açılabilir.


Yeniden iktisap eden şahsın işyeri veya mesken ihtiyacı: Kiradaki bir gayrimenkulü satın alan veya ona sahip olan kişi burayı kendisi, eşi veya çocukları için ev veya işyeri olarak kullanmak isteyebilir. Bu durumda mala sahip olunan tarihten itibaren 1 ay içinde kiracıya ihtarname çekilir, ihtarname tarihinden 6 ay sonra, 1 aylık süre içinde dava açılmalıdır.


Kira bedelinin ödenmemesi: Kiracının kira bedelini düzenli ödememesi durumunda ev sahibi öncelikle 1 yıl içinde 2 geçerli ihtarname çekebilir ve sonrasında dava açabilir. İhtarname çekilmemişse, kira kontratının bitim tarihi beklenip 1 ay içinde doğrudan dava da açılabilir.


Kiracının veya eşinin aynı belediye sınırları içinde oturabileceği konutu varsa: Bu durum ev sahibine ihtarnameye gerek olmadan her zaman tahliye davası açabilme hakkı verir.


Kiracı su borcunu ödemezse ne olur?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com


pus