Ev sahipleri ve kiracılara müjde!

Ev sahipleri ve kiracılara müjde!

Zorunlu deprem sigortası DASK kısmen ya da tamamen hasar görmüş binalarda vatandaşın zararını 240 bin liraya kadar karşılıyordu. Yeni tebliğe göre bu tutar 268 bin liraya çıktı. 


Deprem kuşağında yer alan Türkiye için hayati önem taşıyan deprem sigortası ülke genelinde pek çok sigorta şirketli ve bunlara bağlı faaliyet gösteren acenteler ile bankalar tarafından yapılan bir sigorta türü. Bu sigorta, ev almak isteyen kişiler için zorunlu tutuluyor. Özellikle deprem sigortası için istenen düşük primler bireylerin bu güvenceden daha kolay şekilde yararlanmasına yardımcı oluyor.

Devletin zorunlu tuttuğu DASK sigortası deprem sonucu oluşan yangın, patlama ve yer kaymasının yalnızca binada oluşturduğu hasarları karşılıyor. Tüm konut sahiplerinin yaptırması gereken ve her yıl yenilenen DASK bilgileri, özellikle son zamanlarda yaşanan depremlerin ardından daha da merak ediliyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ bugünkü 31369 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ev sahipleri ve kiracılara müjde!

268 bin liralık zarar karşılanıyor

Değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ kapsamında Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “240 bin TL” ibaresi “268 bin TL” olarak değiştirildi. Buna göre, Zorunlu deprem sigortası DASK kısmen ya da tamamen hasar görmüş binalarda vatandaşın zararını 268 bin liraya kadar karşılıyor. Teminat kapsamında tsunami de bulunuyor.

Ev sahipleri ve kiracılara müjde!

Fiyatlar değişti

DASK ücretleri Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'yle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleniyor. Deprem riski taşıyan bölgelere göre değişien DASK sigortası primi, yüksek riskli bölgeler de daha fazla, düşük riskli bölgelerde daha az olarak ödeniyor. İşte DASK fiyatları 2021...

A- Betorname
Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli: 1.268 TL

B- Diğer
Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli: 874 TL

Ev sahipleri ve kiracılara müjde!

Yüzde 10 prim indirimi

Teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki sigorta sözleşmeleri için diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla, tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 oranında indirim uygulanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu, birinci fıkrada belirlenen indirim oranını yeniden belirlemeye veya birinci fıkrada belirlenen tarihten önce indirim uygulamasının kaldırılmasına karar verildi. 

Ev sahipleri ve kiracılara müjde!

DASK neyi karşılıyor?

DASK, temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merpenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar, yapının benzer nitelikte bulunan tamamlayıcı bölümlerini güvence altına alıyor.

Ev sahipleri ve kiracılara müjde!

DASK neyi karşılamıyor?

DASK, enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve iş yeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca devam edecek diğer bütün dolaylı zararlar, her türlü taşınır mal-eşya ve benzerleri, tüm bedeni zararlar ve vefat, manevi tazminat talepleri, deprem ve depremin ardından yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının arından kalan hasarlar, depremden bağımsız olarak binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşan zararları karşılamıyor.

Ev sahipleri ve kiracılara müjde!

Hangi binalar DASK kapsamında?

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak yapılan binalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında bulunan bağımsız bölümler, binaların içerisinde bulunan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan ya da verilen kredi ile yapılan meskenler, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmayan kooperatif evleri teminat kapsamına alınıp sigortalanabiliyor.

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ!

Evi olanlar dikkat! O tutarlar değişti!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com