02 / 07 / 2022

Ev sahiplerinden kiraya yeni zam taktiği! Kirada 5 yılınızı doldurmadıysanız...

Ev sahiplerinden kiraya yeni zam taktiği! Kirada 5 yılınızı doldurmadıysanız...

Ev sahipleri, yüksek kira getirisi sağlamak amacıyla kiracılarını tahliye etmeyi istiyor. Anlaşma yoluyla güncel kira artırımı yaptıramayan taşınmaz sahipleri önce halen kendilerinin kullandıkları konut veya işyerini satıp, sonra gereksinim nedeni ile tahliye davası açıyor.Son dönemde konut fiyatları ve kiralardaki aşırı artışlar nedeniyle ev sahipleri evlerindeki mevcut kiracıyı çıkarıp yeni kiracı arayışına girdi. Yeni kiracıya evi mevcut fiyatından daha yüksek rakamlara kiralayan ev sahipleri kiracıları evden çıkarmak için her yolu deniyor. 

Kira artırımı yapamadığı için konuta gereksinim nedeniyle kiracısına tahliye davası açan ya da açacağını söyleyen konut sahiplerine karşı kiracılar ne yapması gerektiğini araştırıyor. 

KİRACILARIN EV SAHİPLERİNE KARŞI HAKLARI NELER?

Kiraya konu malın kullanılmasının ya da yararlanılmasının kendisine bırakılmasını isteme hakkı

Kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim alma hakkı

Taşınmazın kira sözleşmesi boyunca, kiraya verildiği gibi kalmasının sağlanmasını kiraya verenden isteme hakkı

Aksinin kararlaştırılmamış olması durumunda, kiraya verenin zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmesini talep etme hakkı

Ayıbın giderilmesini isteme hakkı

Sözleşme süresi dolmadan, haklı bir gerekçe olmadan, sözleşme devam ettiği sürece kiralanan taşınmazdan çıkarılamama hakkı

Kiraya verenin yazılı rızasının alınması şartıyla kiralanan taşınmazı başkasına devretme ya da alt kiraya verme hakkı

Kiralanan taşınmazın kiralandığı andaki özelliklere sahip olarak geri verilmesi durumunda depozitonun geri alınması hakkı

Kullanımla ilgili olan yan giderlerin kiraya veren tarafından karşılanmasını isteme hakkı

Geç ödenen kira bedeline ilişkin cezai koşul içeren bir anlaşmanın yapılmasını engelleme hakkı

Kiralananın kullanıma elverişliliğinin ortadan kalkması, önemli derece engellenmesi ve bunların verilen süre içerisinde giderilmemesi durumunda sözleşmeyi feshetme hakkı

Kira sözleşmesinde kiracı aleyhine düzenlenme yasağı

Eğer siz de kirada oturuyorsanız ve ev sahibiniz haksız yere sizi evden çıkarmak istiyorsa bunları bilmenizde fayda var...