03 / 07 / 2022

Eva Gayrimenkul Periskop'un 75'inci sayısını yayınladı!

Eva Gayrimenkul Periskop'un 75'inci sayısını yayınladı!

EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık tarafından her ay yayınlanan "PERİSKOP ANALİZ" yayınının 75'inci sayısı yayınlandı...EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık 75'inci sayısı açıklandı. Yayınlanan analizde merak edilen piyasa verilerini analiz ett.

KONUT SATIŞLARI

2020 yılı Ocak ayında konut satışlarına baktığımızda 113.615 adet konutun satılmış olduğunu görüyoruz. 2019 yılının Ocak ayında gerçekleşen 72.937 dolayındaki satışa kıyasla yaklaşık yüzde 55,8 oranında artış yaşandı.

İstanbul,  İzmir  ve  Ankara  özelinde bakacak olursak; 2020 Ocak sonu itibariyle kümüle konut satışlarının, 2019 yılı aynı dönemine nazaran İstanbul’da yaklaşık yüzde57,9 oranında, İzmir’de yüzde90,0, Ankara’da yüzde76,7 oranında artığı görülmektedir.

İpotekli satışlar 2020 yılı Ocak sonu itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 546,1 oranında artı. 2020 yılı Ocak ayı sonu itibariyle gerçekleşen kümüle konut satışlarının içinde ipotekli satışların oranı yüzde37,2 mertebelerinde bir önceki yılda bu oran yüzde9,0 civarındaydı.

2020 Ocak ayı sonu itibariyle gerçekleşen ilk satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde16,1 artarak 36.040 oldu ve toplam satışlar içindeki oranı yüzde31,7 civarında seyretti. 2019 yılı aynı döneminde bu oran yüzde 42,6

civarındaydı. 2020 Ocak ayı sonu itibariyle yabancıya satılan toplam konut adedi 3.907 adettir. 2019 yılı aynı dönemi ile kıyasladığımız zaman yüzde23,3’lük artış yaşandığı görülmektedir. 2020 yılı Ocak sonu itibariyle yabancıya satılan kümüle konut adedinin toplam satışlar içindeki oranı yüzde 3,4 olup, geçen yıl aynı döneminde bu oranın yüzde 4,3olduğu görülmektedir.

MERKEZ BANKASI KONUT FİYAT ENDEKSİ

2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,41 oranında artan KFE, bir öncek yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 9,92 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 1,71 oranında azalmıştır. Üç büyük ilin konut yat endekslerindeki gelişmeler

değerlendirildiğinde 2019 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 3,70,10,13 ve 10,26 oranlarında artış göstermiştir.

KONUT KREDİSİNDEKİ DEĞİŞİM

2020 yılı Ocak Ayı itibariyle son bir yıllık süreçte, konut kredisi kümülatif değişimi yüzde 9,2 artış göstermiş durumda. Geçen yılın aynı döneminde bir önceki yıla göre yüzde 3,4 küçülen konut kredilerinde bu yıl yüzde 9,2 artış yaşandı.

TAKİPTEKİ KREDİLERDEKİ DEĞİŞİM

2020 yılı Ocak Ayı’nda konut kredileri içinde, takipteki konut kredi miktarı sadece yüzde0,61 seviyelerindedir. Bu rakam 2019 Ocak Ayı’nda yüzde0,56 idi. Takipteki kredilerin toplam kredi hacmi içindeki büyüklüğünün kredi miktarıyla aynı hızda büyümemesi Türkiye için olumlu bir göstergedir.

KULLANICI İÇİN KONUT KREDİSİNDE MALİYETLER

Mart Ayı’nda 10 yıllık vadede kredi maliyetleri aylık yüzde0,87 ile yüzde1,78 arasında değişmektedir. Bankalar arasında farklılık göstermekle birlikte, 100 bin TL kredi için aylık ödemeler 10 yıllık vadede bin 346 TL, 5 yıllık vadede 2 bin 146 TL civarında seyretmektedir.

TÜKETİCİ GÜVEN EKDEKSİ

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde2,7 oranında azaldı; Ocak ayında 58,8 olan endeks, Şubat ayında 57,3 oldu.

TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE yüzde BİLEŞİK)

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde0,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde13,94 artış gerçekleşti.

Eva Gayrimenkul Periskop'un 74'üncü sayısını yayınladı!