Evin anahtarını ailesine veren eş için emsal karar!

Evin anahtarını ailesine veren eş için emsal karar!Bir süredir geçimsizlik problemleri yaşayan çift, boşanmak amacıyla karşılıklı boşanma davası açtı. Tarafları dinleyen aile mahkemesi emsal niteliğinde bir karar verdi. 


Bir süredir geçimsizlik problemleri yaşayan çift, boşanmak amacıyla karşılıklı boşanma davası açtı. Tarafları dinleyen aile mahkemesi eşlerden birininn beraber yaşadıkları evin anahtarını kendi babasına vermesine 'kusur' dedi. 

Olayda, davalı erkek eşiyle birlikte yaşadığı evinin anahtarını kendi babasına vermişti. Mahkeme; davalı-karşı davacı erkeğin anahtarı ailesine vermesiyle, evin manevi bağımsızlığını ihlal ettiğini belirtti. 

Evin anahtarını ailesine veren eş için emsal karar!

Erkeğin boşanma davasını onaylayan mahkeme, kadının tazminat taleplerini ise onaylamadı. Her iki taraf avukatı da kararı istinafa taşıdı. 

Bölge Adliye Mahkemesi de itirazları reddetti. Bu defa davacı-karşı davalı kadın tarafından; kusur belirlemesi, erkeğin kabul edilen davası ve reddedilen tazminatlar kapsamında, davalı-karşı davacı erkek tarafından ise; kusur belirlemesi, kadının kabul edilen davası ve reddedilen tazminat istekleri kapsamında temyiz etti. 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Aile Mahkemesi kararını oy çokluğu ile onadı. Daire üyesi karar şerh koydu.

Karar şu şekilde: 

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi

DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından; kusur belirlemesi, erkeğin kabul edilen davası ve reddedilen tazminatlar yönünden, davalı-karşı davacı erkek tarafından ise; kusur belirlemesi, kadının kabul edilen davası ve reddedilen tazminat talepleri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, tarafların yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenlere yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 267.80'er TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oyçokluğuyla karar verildi. 17.06.2020 (Çrş.)

Evin anahtarını ailesine veren eş için emsal karar!

KARŞI OY YAZISI

Mahkemece davalı-karşı davacı erkeğe kusur olarak yüklenen "Evin anahtarını ailesine vererek evin manevi bağımsızlığını ihlal ettiği" vakıasından sonra davacı-karşı davalı kadının evi terk edip, sonra evine dönmesi nedeni ile erkeğin bu kusurunu davacı-karşı davalı kadının affettiği, en azından hoşgörü ile karşıladığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki davalı-karşı davacı erkeğin evin anahtarını babasından geri aldığı tanık beyanlarından anlaşılmaktadır. Bu vakıa erkeğe kusur olarak yüklenemeyeceğinden davalı-karşı davacı erkek kusursuz hale gelecektir. Bu nedenle kararın bozulması gerekir.

Sayın çoğunluğun onama kararına yukarıda açıkladığım nedenlerle katılamıyorum.

Emsal kira bedeline göre beyanname!

Pınar Demircan/Emlakkulisi.com