23 / 03 / 2023

Eximbank yurtdışındaki müteahhitlere politik risk sigortası yapacak!

Eximbank yurtdışındaki müteahhitlere politik risk sigortası yapacak!

Önümüzdeki dönemde, orta ve uzun vadeli krediler ile sigorta ve garanti faaliyetlerine ağırlık vereceğini anlatan Türk Eximbank Genel Müdürü Hayrettin Kaplan, 2012 yılında ihracatçılara sağlanacak finansman desteğini yüzde 65 oranında artırarak, 20.5 milyTürk Eximbank Genel Müdürü Hayrettin Kaplan, önümüzdeki dönemde, orta ve uzun vadeli krediler ile sigorta ve garanti faaliyetlerine ağırlık vereceğini belirterek, “2012 yılında, ihracatçılarımıza sağladığımız finansman desteğini yüzde 65 oranında artırarak 20.5 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz. Böylece, Türkiye ihracatına sağladığımız toplam desteği de yüzde 13.8 seviyesine yükselteceğiz” dedi.

Açıklamalarda bulunan Kaplan, Türk bankacılık sektörünün ihracata sağladığı kredi desteğinin son yıllarda artış gösterdiğini, toplam krediler içindeki ortalama yüzde 7’lik payının değişmediğine işaret ederek, “Bu payın önümüzdeki dönemde daha da artacağını ve bunun sonucunda Türk Eximbank olarak, bizim de ihracat kredi sigortası ve garanti faaliyetlerine ağırlık vermeyi planladığımızı belirtmek isterim. Diğer yandan, ihracat sektörünün halen kısa vadeli ihracat kredi ve sigortasına ihtiyaç duyması nedeniyle, orta-uzun vadeli desteğin toplam ihracat desteği içindeki payının artırılması kademeli bir geçişi gerektiriyor. Bu çerçevede, Türk ihracatçısının kısa vadeli finansman gerektiren ürünlerde rekabet gücünü artırmak için ihracata hazırlık aşamasında işletme sermayesi ihtiyacını karşılamaya yönelik kısa vadeli ihracat kredisi kullandırılması da sürdürülecek” diye konuştu.

Eximbank’ın 2011 yılında ihracat sektörüne 6.67 milyar dolan nakdi kredi ve 5.75 milyar dolan sigorta-garanti imkanı olmak üzere sağladığı toplam desteği yüzde 39 oranında artırarak 12.42 milyar dolara yükselttiğini anlatan Kaplan, 2011’de ihracatın yüzde 9.2’sine finansman imkanı sağlandığını belirterek “2012 yılında, ihracatçılarımıza sağladığımız finansman desteğini yüzde 65 oranında artırarak 20.5 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz. Böylece, toplam desteği de yüzde 13.8 seviyesine yükselteceğiz” dedi.

Orta ve uzun vadeli kredi imkanları artırılacak
Kaplan, Türk Eximbank’ın orta ve uzun vadeli kredi kullandırılmasını artırmak amacıyla çalışmalarını da tamamladığını belirterek, şöyle devam etti: “Devlet garantisinin yanı sıra, bankacılık sektörü aracılığı ile özel sektöre kredi verilmesi uygulamasına geçilmesi de planlanıyor. 2011 yılında her bir OECD ülke grubu için bir limit belirlendi, böylece firmalarımıza tür ülkelerde, ülke kredileri kapsamında iş yapma fırsatı yaratıldı. Ülke kredileri için belirlenen hedeflerin yakalanması için yurt içinde ve yurt dışmda aktif bir pazarlam faaliyeti yürütülecek.”

Eximbank’ın finansman yapısının kademeli olarak kısa vade fonlardan orta-uzun vadeli fonlara kaydırılmaya başlandığını belirte Kaplan “Bu yeni strateji çerçevesinde, özellikle inşaat ve müteahhitlik sektörünün dünyada rekabet gücünün arttırılmasını temine Türk Eximbank, orta-uzun vade borçlanma imkanları üzerinde çalışıyor. İlaveten, genellikle özkaynak ağırlıklı bir pasif yapısı ile faaliyet gösteren Türk Eximbank, ihracat sektörüne daha fazla kaynak sağlamak amacıyla 2011 yılını sendikasyon ve bilateral krediler, euro-tahvil ihracı ve uluslararası kuruluşlardan borçlanmalar yoluyla yabancı kaynaklarını hem artırmış, hem de çeşitlendirmiştir. Bu amaç doğrultusunda, 2012 yılında da yurtiçi ve yurtdışındaki ye kaynak arayışlarımızı sürdüreceğiz” bilgisini verdi.

Ürün ve pazar çeşitliliğini artırmak amaçlanıyor
Kaplan, Türk şirketlerinin küresel pazarlarda rekabet gücünü artıracak önlemler içinde Eximbank’ın çalışmaları konusunda şu bilgileri paylaştı: “Sürdürülebilir ihracat küresel dalgalanmalardan daha az etkilenen bir ihracatçı profili oluşturabilmesi ile mümkün olabilir. Türk Eximbank amaçla hem pazar hem de ürün çeşitliliğinin artırılmasını hedeflemekte, bu çerçevede özellikle Afrika ve Orta Doğu ülkeleri ile ticaretin geliştirilmesine odaklanıyor. Ayrıca döviz kazandırıcı faaliyet çeşitliliğinin artırılması hedefi doğrultusunda mevcut hizmet sektörlerinin yanı sıra, yeni hizmet alanlarının geliştirilmesinin de desteklenmesi amaçlanıyor. Ayrıca ülke kredilerinin daha et kullanılabilmesi için Türk firmalarının yabancılar ile üçüncü kelerde ortaklaşa gerçekleştirecekleri projelere yurtdışında yerleşik ihracat kredi kurumları ile birliği yapmak suretiyle de destek sağlanması hedefleniyor.”

Eximbank'tan, kredi ve sigortada bürokrasiyi azaltacak uygulamalar
Hayrettin Kaplan, Eximbank'ın 2012 yılında kredi ve sigorta uygulamalarında bürokrasiyi azaltacak teknik ve idari düzenlemelere yönelik çalışmalarının devam edeceğini açıkladı. Kaplan'ın verdiği bilgiye göre bu düzenlemeler şunlar:
■ İnternet'ten başvuru ve taahhüt kapatma işlemlerinin yapılmasına imkan tanıyan interaktif bankacılık işlemlerine yönelik çalışmalar hızlandırıldı
■ 2012'de firmalardan istenen belgelerden sadece zorunlu görülenlerin ilgili kurumlardan elektronik ortamda temin edilmesine başlanacak.
■ Kredilerin ihracat taahhütlerinin elektronik ortamda düzenlenen Gümrük Beyannamesi ile kapatılması sağlanacak.
■ Doğrudan kullandırılan kredi programlarının uygulama esasları sadeleştirilip istenen belgeler standartlaştırılacak.
■ İhracat Kredi Sigortası'nda 'otomatik alıcı limiti' sisteminin uygulamasına geçilecek.

Yurtdışı müteahhitlik için 'politik risk sigortası' geliyor
Kaplan, ihracatçılara politik ve ticari risklerden arındırılmış bir ortam sağlamak için yaptıkları çalışmaları söyle özetledi: "Afrika ve Ortadoğu gibi hedef ülkelerdeki gelişmeler politik risklerin bertaraf edilebilmesi açısından politik risk sigortası ürünlerinin önemine işaret ediyor. Bu kapsamda, çalışmaları süren "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Politik Risk Sigortası Programı" ile müteahhitlerimizi; hakedişlerini alamama, makine ve ekipman parkına el konulması, döviz transferinin kısıtlanması, savaş, iç savaş, ayaklanma gibi politik riskler nedeniyle uğrayabileceği zararları teminat altına alınacak yeni bir ürünle buluşturmayı hedefliyoruz.

'Belirli alıcılar kredi sigortası' için çalışılıyor
Ayrıca, sektörden gelen talepler dikkate alınarak 'belirli alıcılara yönelik kredi sigortası' ve 'yurt içi kredi sigortası' programları gibi ürün çeşitlendirmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Bunlara ek olarak, henüz Türk Eximbank'ın ürün gamında yer almayan, ancak İslam Kalkınma Bankası bünyesinde ihracat kredi sigortası konusunda faaliyet gösteren İslam Ülkeleri Arası Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu'nun (ICIEC) portföyünde bulunan 'yatırım sigortası' ürünlerini Türk ihracatçısının hizmetine sunmak üzere çalışmalara da başlamış bulunmaktayız."

Dünya
Geri Dön