Eyüpsultan Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

Eyüpsultan Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

Eyüpsultan Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi bugün 200 bin TL sermaye bedeli ile Oğuzhan Özkan tarafından kuruldu. 


Eyüpsultan Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi bugün 200 bin TL sermaye bedeli ile Oğuzhan Özkan tarafından kuruldu. 

Eyüpsultan Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi konusu:
1- Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve kiralamak, kiraya vermek ve komisyonculuğunu yapmak. 2-Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek, 3- Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 4-Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 5- Gayrimenkul değerleme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütük¬lerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatında resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden eğitim kurumlarından, resmi ve özel kurum¬ların belge ve bilgilerinden eğitim kurumlarından bilimsel çalışma ya¬pan kuruluşlardan bilim adamların¬dan vb. kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak. 6- Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değer¬lemesini yapmak, hazırlamak bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak ve bu konularda danış¬manlık hizmeti vermek. 7- Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyonculuk, taahhüt işleri, iç ve dış uluslar arası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, depoculuk, dış ticaret, işlemleri yapmak 8- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat ve taahhüt işleri, kat karşılığı inşaat yapabilir, açılmış ve açılacak ihalelere katılabilir ihale şartlarını yerine getirebilir, üçüncü şahıslara şartlar dahilinde devir edebilir, inşaat ile ilgili malzemeleri alabilir satabilir pazarlayabilir ithal ve ihraç edebilir. 9- Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. 10- Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 11- Yukarıdaki konular ile ilgili olarak mevzuat hükümleri dairesinde yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yapar. Marka ihtira beratı, lisans, sınai resim ve modeller, telif hakları, Know-how, alameti fabrika, patent, marka, ticaret unvanları iktisap eder. Mümessillik muhabirlik, komisyonculuk işleri yapar, kullanır, alır, satar, kiralar veya devir eder. 12- Yukarıdaki konularla uğraşan şirketlere veya herhangi başka bir şirkete kurucu veya ortak sıfatı ile iştirak eder gereğinde bu şirketler ile ortaklık kurar. Geçici veya devamlı anlaşmalar yapar. Bu konularla ilgili işletme teşebbüs veya ortaklıklar tarafından çıkarılan hisse senetleri satın alır. Aracılık hizmeti yapmamak kaydı ile bunlar üzerinde her türlü işlem ve tasarrufta bulunur. 13- Şirket amaç ve konusunu için iç ve dış piyasalardan ve bankalardan her türlü kredi alabilir. Karşılığında teminat verebilir. Mal varlığına dahil veya üçüncü şahıslara ait menkul ve gayri menkuller üzerine, alacaklılar lehine rehin ve ipotek tesis ettirebilir. Sirket kendi gayrimenkullerini bilümum üçüncü şahısların borçlarının teminatını teşkil etmek üzere ipotek verebilir. şirketin lehine olmak üzere diğer hakiki ve hükmi şahıslara ait menkul ve gayrimenkuller üzerine rehin ipotek ve sari ayni haklar tesis edebilir veya fek edebilir. 14- Şirket konusu ile ilgili olarak yatırım ve ihracat teşvik belgeleri alabilir. bu belgelere istinaden imalat, ithalat ve ihracat yapabilir. 15- Yukarıda anlatılan konular ile ilgili olarak her türlü bilgi işlem, bilgi teknolojisi, İletişim ve internet ürünlerinin alımı satımı tasarımı, üretimi yapar ve yaptırır. 16- Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü nakliye işi yapar, yaptırır, nakliye veya binek araçları alır, satar kiralar, Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü arsa, gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Eyüpsultan Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi adres: Merkez Mh.Korutürk Çıkmazı Sk. No:3 A Eyüpsultan