Faizsiz konut düzenlemesiyle sektörde yepyeni bir dönem başlayacak!

Faizsiz konut düzenlemesiyle sektörde yepyeni bir dönem başlayacak!Birikimevim Yönetim Kurulu Başkanı Osman Telli, Tasarruf finansman şirketlerine ilişkin yasal düzenleme birlikte sadece şirketlerin değil tüketici haklarının da koruma altına alındığını söyledi.


6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda yapılan değişiklikler TBMM'de onaylandı. Yapılan düzenlemeyle tasarruf finansman şirketlerinin faaliyetlerini icra ederken denetim ve düzenleme kapsamına alınarak kurumsal yönetime, yeterli mali güce, gerekli organizasyon yapısına sahip olması hedefleniyor. Bu çerçevede bundan sonra bu şirketlerin kuruluş izinleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) en az 5 üyesinin aynı yöndeki oyuyla verilecek. Gerçekleştirilen düzenleme dahilinde Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğinin ismi "Finansal Kurumlar Birliği" olarak değiştirilecek,  firmaların denetim ve düzenlenme görevi BBDK’da olacak.

Faizsiz konut düzenlemesiyle sektörde yepyeni bir dönem başlayacak!

Birikimevim tüm altyapısıyla yeni sisteme hazır

Yapılan düzenleme ile sektörün yeni bir döneme gireceğine değinen Birikimevim Yönetim Kurulu Başkanı Osman Telli, kurulacak mekanizmanın sadece şirketlerin değil tüketici haklarının da koruyacağını söylüyor. Tasarruf finansmanının özellikle dar gelirli kişilerin küçük tasarruflarını sisteme dahil ederek konut ve araç edinebilmesi için iyi bir yöntem olduğunu dile getirenTelli, yasa ile birlikte bu modelin finansal bir enstrüman olarak yerini bulmasının sevindirici olduğunu belirtti. Finansal şirketlerin, belli bir disiplin içerisinde, denetime açık bir şekilde ve risk yönetimi yaparak çalışmasının bir zorunluluk olduğunu dile getirenTelli, “Birikimevim olarak yola çıkarken regülasyona tabii yapıların altyapısına uygun bir kurgu geliştirmeye çalıştık. Bu nedenle uluslararası standartlara uygun finansal çalışmalar yapılarak bilgi teknoloji yatırımı, bilgi güvenliği, risk yönetimi ve iç kontrol anlamında gerekli hazırlıklarımıza da yaparak Birikimevim’i sürece hazır hale getirdik” şeklinde konuştu.

 

Konut satışında vites yükselten adım!