Faizsiz konuta ve kripto paraya yeni düzenleme!

Faizsiz konuta ve kripto paraya yeni düzenleme!Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmelik kapsamına faizsiz konut şirketleri kripto para piyasaları da dahil edildi. Konuya ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.


Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı ve yürürlüğe alındı. Hürriyet'te yer alan habere göre; buna göre, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasında yükümlü sayılan şirketlere, kripto para piyasaları ve tasarruf finansman şirketleri ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri de dahil edildi. Bu kanun kapsamında sorumlu olan şirketler arasında bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları, ödeme kuruluşları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, varlık yönetim şirketleri, noterler ve spor kulüpleri de yer alıyor.

Faizsiz konuta ve kripto paraya yeni düzenleme!

KİMLİK TESPİTİ

Böylece artık kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri, kimlik tespiti yapamadıkları veya iş ilişkisinin amacına ilişkin yeterli bilgi edinemedikleri durumlarda iş ilişkisi başlatamayacak ve kendilerinden talep edilen işlemi gerçekleştiremeyecek, isimsiz veya hayali isimler üzerine hesap kurulamayacak. Daha önce elde ettikleri müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda da şüpheye düşülmesi halinde iş ilişkisi bitirilecek. 

Ayrıca bu şirketler işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı belli bir rakamı aştığında ya da herhangi bir şüpheli işlemde gereken önlemleri uygulamakla sorumlu olacak. Bu firmaların karmaşık ve olağandışı büyüklükteki işlemler ile görünürde makul, hukuki ve ekonomik amacı olmayan işlemlere dikkat etmek, talep edilen işlemin amacına ilişkin yeterli bilgi edinmek için gereken önlemleri almak ve bilgi, belge ve kayıtları istenildiğinde yetkililere sunmak için saklama zorunluluğu da bulunacak. Yine bu şirketler, müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin, müşterilerinin mesleği, ticari faaliyetleri, iş geçmişi, mali durumu, risk profili ve fon kaynaklarına ilişkin bilgilerle uyumlu olup olmadığını sürekli takip etmek ve müşterileri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtları güncel tutmakla yükümlü tutulacak. 

Faizsiz konuta ve kripto paraya yeni düzenleme!

YASASI ÇIKTI

Kamuoyunda faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi şeklinde bilinen tasarruf finansman sisteminde faaliyette bulunan şirketler için geçtiğimiz aylarda yasal bir düzenleme hayata geçirildi. Bu kapsamda, tasarruf finansman faaliyetinde bulunan şirketlerin BDDK’ya başvuruda bulunmaları zorunlu tutuldu.

Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik!

Faizsiz konut şirketlerine yeni düzenleme!

Kripto paralar daha çok insanı mağdur edecek!