Fatih Belediyesi: Bizans Sarayı kalıntısı yıkmadık ve izin vermedik!

Fatih Belediyesi: Bizans Sarayı kalıntısı yıkmadık ve izin vermedik! Fatih Belediyesi: Bizans Sarayı kalıntısı yıkmadık ve izin vermedik!

Fatih Belediyesi, Bizans Büyük Sarayı'na ait duvarlar iş makineleriyle yerle bir edildi haberlerine ilişkin açıklama yaparak kullanılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ettiSon günlerde yazılı ve görsel basında yer alan ve Kurumumuzu zan altında bırakan, Fatih- Sultanahmet Mahallesi, Küçükayasofya Caddesi ve Şifa Hamamı Sokak kesişimi, 98 ada, 22-32-33 parseller No:18-20 kapı sayılı yerle ilgili haberler nedeniyle aşağıdaki duyuruyu yapma ihtiyacı doğmuştur.

Turizm bölgesi olan Fatih Belediyesi sınırlarında boş ve metruk olan ve bu haliyle çevre açısından görüntü kirliliği oluşturan, güvenlik açısından tehlike arzeden yapılar herkes tarafından bilinmekte ve bu konuda çok sayıda şikayet olmaktadır. Boş ve metruk olan binaların etraflarının kapatılarak çevre can ve mal emniyetinin alınması 3194 sayılı İmar Kanunu gereği olup, ilgilisince veya Belediyesince uygulanması zorunludur.

Yazılı ve görsel basında yer alan haberlere konu olan yerin aşağıda bulunan eski fotoğraflardan da görüleceği üzere boş, metruk ve bu haliyle tehlikeli olduğu aşikardır. İlgilisince etrafı kapatılan alanda kazı yapıldığının bildirildiği ve Koruma Kuruluna dağıtımlı olarak yazılan İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü yazısına istinaden etrafı içi görünmeyecek şekilde tamamen kapalı olan mahal tetkik edilmiş ancak herhangi bir ilgilinin veya çalışanın bulunmaması nedeniyle herhangi bir kazı veya inşai faaliyette bulunulmaması için tahta perde girişinden mühür altına alınmıştır.

Müteaddit kereler yapılan kontrollerde söz konusu yerin kapalı oluğu görülmüş ve herhangi bir faaliyete rastlanmamıştır.  Ancak 31.01.2012 tarihinde yapılan kontrolde tahta perde girişinin açık olduğu ve içerde bir inşai faaliyetin olduğu görülmüş, mevcut durumu itibariyle tespitler yapılarak 3194 sayılı İmar Kanunu ilgili maddeleri uyarınca Yapı tatil Tutanağı düzenlenmiş ve mahal tekrar mühürlenerek tüm faaliyetler durdurulmuştur. Yine aynı tarihte mühür fek edilerek inşai faaliyette bulunulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş ve konunun aciliyeti nedeniyle 3194 sayılı imar kanunu gereği Belediye Encümenince karar alınmak üzere ivedi olarak sevk edilmiştir. Anılan yerle ilgili olarak Belediyemizi ilgilendiren hususlarda gerekli bütün yasal işlemler ilgili birimlerimizce yapılmış olup yasal işlem süreci halen devam etmektedir.

Yazılı ve görsel basında belirtilen ve Bizans Sarayına ait olduğu iddia edilen alanlarla alakalı olarak; dosya muhteviyatında, Kurul Kararlarında ve İmar Planlarında herhangi bir saray kalıntısı ibaresi veya plan notu bulunmamaktadır. Yazılı ve görsel basında yıkıldığı iddia edilerek gösterilen saray ve sur kalıntılarının bahse konu alanla bir ilgisi bulunmayıp ekteki eski fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere söz konusu yerde eski ve metruk binaların bulunduğu görülmektedir. Görüntülerde yer alan kalıntılar, söz konusu yerle alakası olmayan tarihi yarımadanın değişik yerlerinde mevcut olan saray ve sur kalıntılarıdır. Belediyemizin ilgili birimlerimizce gerekli bütün yasal işlemler yapılmış olmasına rağmen gerçeğe dayanmayan, Kamuoyunu yanıltıcı ifade ve görüntülerle bilerek veya bilmeyerek Kurumumuz ve diğer Devlet Kurumları zan altında bırakılmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.