Fener-Balat-Ayvansaray kentsel dönüşüm projesi mahkeme tarafından iptal edildi!

Fener-Balat-Ayvansaray kentsel dönüşüm projesi mahkeme tarafından iptal edildi!


Fatih Belediyesi'nin Fener - Balat Ayvansaray'da yürüttüğü kentsel dönüşüm projesi, FEBAYDER'in açtığı dava ile iptal edildi. Mahkeme, projenin "kamu yararına ve hukuka" uygun olmadığına hükmetti


UNESCO listesinde UNESCO tarihi miras listesinde olan Fener-Balat-Ayvansaray semtlerinde Fatih Belediyesi'nin yürüttüğü kentsel dönüşüm projesinin imar planlan İstanbul 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Fener Balat Ayvansaray Mülk Sahiplerinin ve Kiracıların Haklarını Koruma Derneği (FEBAYDER) tarafından açılan davaya Kültür Bakanlığı ve Fatih Belediyesi de müdahil olmuştu. Mahkeme 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı'nın yenileme projesi ile ilgili kısmının "şehircilik ilkelerine, planlama ve koruma esaslarına, kamu yararına ve hukuka" uygun olmadığına hükmetti. Planın iptaliyle Fener-Ayvansaray arası uygulanması planlanan kentsel yenileme projesinin dayanağı ortadan kalktı. Kararda, projenin bölgenin sosyal yapısını değiştireceğine, mevcut nüfusun nereye taşınacağı ve nüfusun ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağının açıklığa kavuşturulmadığına karar verildi.


Özgür Gündem