Fener-Balat-Ayvansaray kentsel dönüşüm projesi iptal edildi!

 Fener-Balat-Ayvansaray kentsel dönüşüm projesi iptal edildi! Fener-Balat-Ayvansaray kentsel dönüşüm projesi iptal edildi!

Fener-Balat-Ayvansaray kentsel dönüşüm projesi bölgenin tarihi yapısının bozulacağı gerekçesiyle iptal edildi... Fatih Belediyesi’nin hayata geçirdiği Fener-Balat-Ayvansaray projesi iptal edildi. 5’İNCİ İdare Mahkemesi, kararın gerekçesinde, “Taşınmazların 2863 sayılı yasa kapsamında kentsel sit alanı içerisinde kalıp, bölgeye ilişkin koruma amaçlı imar planının olmadığı, projelerde kültür mirası niteliğinde bulunan tescilli yapıların yıkılmak istendiği, bunun koruma yüksek kurulu kararlarına ve şehircilik ilke ve kurallarına aykırı olduğu, hukuka aykırı bulunduğu” belirtildi.


Projenin geçerli olan mahalle kültürü ile birkaç kuşaktır süregelen ve birbirine yakın sosyal yapının varlığı ile mevcut kentsel dokunun rehabilitasyonu üzerine daha önceden gerçekleştirilen çalışmalar dikkate alınmadan, bölgenin tarihi özelliğininin de değiştirildiği belirtildi. 


Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, önceki gün düzenlediği basın toplantısında Sulukule ile ilgili kararı Danıştay’a taşıyacaklarını belirtip, buradan diğer projelerin önünü açacak emsal bir karar çıkacağını savunmuştu. Fatih Belediyesi kararın kendilerine ulaşmadığını belirtti ve yorumdan kaçındı.