Forus Global İnşaat Taahhüt Ticaret Ve Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu!


Forus Global İnşaat Taahhüt Ticaret Ve Danışmanlık Anonim Şirketi bugün Kağıthane'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Bom İnşaat Taahhüt Ticaret ve Danışmanlık Anonim Ş tarafından kuruldu.Forus Global İnşaat Taahhüt Ticaret Ve Danışmanlık Anonim Şirketi bugün Kağıthane'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Bom İnşaat Taahhüt Ticaret ve Danışmanlık Anonim Ş tarafından kuruldu.

Forus Global İnşaat Taahhüt Ticaret Ve Danışmanlık Anonim Şirketi konusu:
Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır: - Yurt içinde ve yabancı ülkelerde resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılar ile her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek, her türlü kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait inşaat , taahhüt montaj işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşası ile her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, -Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yapımı, yenilemesi veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. -Fabrika ve tesislerin komple inşaatı ve montaj işlerini yapmak ve petrol boru hatları, diğer boru hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer haberleşme nakil hatları yapım ve montaj işlerini, onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak, yaptırmak, bu işlerin yapımı için yönetim danışmanlığı hizmetleri vermek. - Kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak ve kiraya vermek. -Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. -Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. -Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. -Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. -Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. -Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. -Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarını yapmak. -İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerini yapmak. -Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerini yapmak. - Her türlü demir, profil, köşebent, demir boru, çelik otomat çeliği, çelik boru, alüminyum, alüminyum profil ve boru, paslanmaz sac, galvaniz sac, DKP sac, sarı, bakır, elektrot, inşaatlık demir ve mamüllerinin alım satımı ithalat ihracat ve pazarlamasını yapmak - Her türlü metal mamullerinin hammaddelerinin alım satımı ithalatını ihracatını ve pazarlamasını yapmak. -Her türlü metal ve demir çelik mamüllerinin hurda olarak alım satanı ve pazarlamasını yapmak -Her türlü inşaat malzemeleri tuğla, çimento, kireç kum, nalburiye inşaatlık demir, inşaatlık kereste, elektrik tesisat malzemeleri, su tesisat malzemeleri, boya, doğalgaz tesisat malzemeleri alım satımı. - Her türlü ürün ve emtianın yurtiçi ve yurtdışında satışı pazarlanması, ihracı, ithali, aracılık ve gümrükleme hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, taahhüt işlerinin üstlenilmesi, söz konusu malların ve üçüncü şahısların ihtiyacı olan her türlü hammadde, yarı mamul, işletme ve yatırım malzemelerinin ithalatı ve ihracatının kendi namına ya da vekil sıfatı ile veya acente ve komisyoncu aracılığı ile gerçekleştirilmesi. -İlgili mercilerden gerekli izinler alınmak kaydıyla, savunma sanayii ile ilgili askeri ve sivil amaçlı araç ve gereçlerin ve bu konu ile ilgili tüm kapsamlı ürün ve hizmetlerin ve donanımların imalatının, ithalatının ve ihracatının gerçekleştirilmesi -Savunma sanayiinde kullanılacak olan kara, hava ve deniz nakil vasıtalarının gerekli yedek parçalarının, malzemelerinin imalatı, montajının yapılması. -Keskin nişancı tüfeği; piyade tüfeği, her türlü yivli hafif silahlar, otomatik bomba atar, çeşitli ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Yeşilce Mh.Dalgıç Sk.Dome Blok No:3/5 İç Kapı No:1 Kağıthane