Gayrimenkul alımında KDV oranı!

Gayrimenkul alımında KDV oranı!

2013 yılı için gayrimenkul alımında KDV oranı nedir? Yanıtı ve detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...Gayrimenkul alımında KDV oranı!

Net alanı 150 metrekareye kadar konutlardan; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde yer alan gayrimenkul alımında KDV oranı değişkenlik gösteriyor. Mevcut durumuna göre ya yüzde 1, yüzde 8 ya da yüzde 18 KDV uygulanabiliyor.


Bilindiği üzere gayrimenkul alımında KDV oranı inşaat firmasından alınan konutlar için ödeniyor. Gayrimenkul sahibi ile yapılan birebir satıştan KDV talep edilmiyor.


1 Ocak 2013 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan hükümlere göre arsa birim metrekare vergi değeri baz alınarak KDV uygulanıyor.Buna göre arsa birim metrekare vergi değeri;

* 1.000 TL’den fazla ise yüzde 18, 

* 500 TL ile 1.000 TL arasında ise yüzde 8, 

* 500 TL’den az ise  yüzde 1 oranında KDV hesaplanıyor.


1 Ocak 2013 tarihinbde yayımlanan gayrimenkul alımında KDV oranı ile ilgili karar aşağıda yer alıyor.


Resmi Gazete, 1 Ocak 2013  SALI, 

Sayı : 28515, BAKANLAR KURULU KARARI;

Bakanlar Kurulu’nun 1 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Aralık 2012 tarih ve 2012/4116 sayılı kararı ile;


(I) sayılı listenin 11. sırasında yer alan net alanı 150 m2‘ye kadar konutlardan; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç) lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;


a) 500 TL ile 1.000 TL (1.000 TL hariç) arasında olan konutların tesliminde % 8,

b) 1.000 TL ve üzerinde olan konutların tesliminde % 18,

vergi oranı uygulanır.


Buna göre örneğin İstanbul’da (büyükşehir) bulunan, lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılmış net alanı 150 m2‘den az bir konutun tesliminde; arsa birim m2 vergi değeri 1.000 TL’den fazla ise % 18, 500 TL ile 1.000 TL arasında ise % 8, 500 TL’den az ise % 1 oranında KDV hesaplanacaktır.


Yukarıdaki hükümden de anlaşılacağı üzere, Bakanlar kurulu kararındaki şartları (büyükşehir belediyesi, lüks veya birinci sınıf inşaat ya da birim m2 değeri gibi) taşımayan net alanı 150 metrekareden küçük konutlar için % 1 oranlı KDV uygulaması devam etmektedir. Buna göre örneğin, büyükşehir belediye sınırları dışında, net alanı 150 metrekareden küçük bir konutun, inşaat türüne veya arsa birim metrekare değerine bakılmaksızın tesliminde % 1 oranında KDV hesaplanacaktır. Aynı şekilde büyükşehir belediyesinde olmakla birlikte lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılmamış olan 150 metrekareden küçük konutlar da yüzde 1 oranında KDV’ye tabi olacaktır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com