Gayrimenkul sahipleri dikkat! Verginizi ödemeyi unutmayın!

Gayrimenkul sahipleri dikkat! Verginizi ödemeyi unutmayın! Gayrimenkul sahipleri dikkat! Verginizi ödemeyi unutmayın!

Vergi mükellefleri için vergi dönemi 31 Mayıs'ta sona erecek.  Gayrimenkul sahiplerinin veraset ve intikal vergisi ödemelerini, Emlak ve Çevre vergisi ödemelerini Cuma günü mesai bitimine kadar tamamlamaları gerekiyor.2019 yılı emlak vergi değeri, yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde11,865 (on bir virgül sekiz yüz altmış beş) oranında artırılarak uygulanıyor. Vergi oranları ise arazilerde ve meskenlerde binde bir, diğer binalarda binde iki ve arsalarda ise binde üç oluyor. Bu oranlar, büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanıyor.

Vergi mükellefi olan milyonlarca vatandaşın son 2 günlük süreyi iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Mükellefler belirtilen tarihler içerisinde vergi taksitlerini ödememeleri durumunda gecikme faizi ödemek zorunda kalacak.

1- Veraset ve intikal vergisi ödemeleri

Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir surette intikal etmesiyle miras vergisi ödeniyor. Tüm mükelleflerin 31 Mayıs tarihine kadar veraset ve intikal vergisini ödemeleri gerekiyor.

Miras vergisi, Veraset ve İntikal Vergi Dairelerine ödeniyor. Verginin beyannameleri ise taşınmazların bağlı olduğu belediyeye veriliyor.

2- Emlak vergisi ödemeleri

Yeni satın alınan gayrimenkul için emlak vergisi ödemesi 2020 yılında başlıyor. 2019 ödemeleri birinci taksitleri 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Verginin ikinci taksit ödemeleri ise 1 Kasım'da başlayıp, Kasım ayı sonuna kadar devam edecek. 

Emlak vegisi bedeli Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ve asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri ve binanın yüz ölçümüne göre hesaplama yapılıyor.

3- Çevre ve Temizlik Vergisi ödemeleri 

Çevre Temizlik Vergisi'nin 1. taksit ödemeleri 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Mükellefler belirtilen tarihler içerisinde vergi taksitlerini ödememeleri durumunda gecikme faizi ödemek zorunda kalacak.Vergi ödemeleri her il ve ilçede bulunan vergi dairelerine ödeniyor.  Vergi mükellefi olan kişinin kimliğiyle birlikte vergi dairesine gidip 2019 yılında ödemesi gerekiyor. 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 2019!

12 soruda emlak vergisi istisnası!

Mirasçılar dikkat! Süre bitiyor!