15 / 08 / 2022

Kira geliri olanlar dikkat! Verginizi ödemeyi unutmayın!

Kira geliri olanlar dikkat! Verginizi ödemeyi unutmayın!

Kira geliri olan vergi mükellefler için emlak vergisi 2'nci taksit ödemeleri başladı. Mülk sahipleri için son gün 2 Aralık.Belediyeler tarafından bina, arazi ve arsalar için tahsil edilen ve servete dayalı olarak tahsil edilen ve 1319 sayılı Kanunu kapsamında yılda iki kez ödenen emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri başladı. 

Son tarih 2 Aralık

Türkiye sınırları içinde gayrimenkuller için emlak vergisi ödeniyor. Emlak vergileri mülk sahipleri ödemeleri için bu yıl son tarih 2 Aralık olarak açıklandı. 

Kira geliri olanlar dikkat

Kira geliri olan vergi mükellefler için emlak vergisi  yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 11,865 (on bir virgül sekiz yüz altmış beş) oranında artırılarak uygulanıyor.  Vergi oranları ise arazilerde ve meskenlerde binde bir, diğer binalarda binde iki ve arsalarda ise binde üç olarak uygulanıyor. Büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar için de yüzde 100 artırımlı uygulanıyor.

200 metrekare sınırı

Hak sahiplerinin evleri brüt 200 metrekareyi geçmediğinde emlak vergisi alınmıyor. Birden fazla hissesi bulunanalar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar yararlanamıyor.

Emlak vergisinde muafiyet

- Hiçbir gelir olmayan,
- Sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler,
- Gaziler,
- Engelliler,
- Şehitler,
- Dul ve yetimler,
- İşsizler emlak vergisi ödemiyor.

Yüzde 2 gecikme faizi

Her vatandaşın emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulaması gerekiyor. Borç, belediyelerden veya e-Devlet aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenilebiliyor. Ödenmeyen borç nedeniyle aylık yüzde 2 gecikme faizi alınıyor.

Vergi değeri

1- Meskenin 2018 yılına ait emlak vergi değeri : 140.000,00 TL
2- 2018 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (Yüzde 23,73/2) : Yüzde 11,865
3- Meskenin 2019 yılı emlak vergi değeri ( 1+(1x2)) : 156.611,00 TL
4- Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginn tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri: 156.000,00 TL

Emlak vergisinden kimler muaf?

2019 emlak vergisi ödeme tarihleri!