İnşaat patronlarından yeni şirket!

İnşaat patronlarından yeni şirket! İnşaat patronlarından yeni şirket!

Gayrimenkul sektörünün önemli isimlerinden olan Süleyman Çetinsaya, Mehmet Evyap, Bahattin Uçar, Bekir Kılıç ve Serhan Çetinsaya yeni bir şirket kurdu.


Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya,  Evyap'ın kurucusu Mehmet Rıfat Evyap, İnvest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, Vadi İstanbul Gayrimenkul'ün kurucusu Bekir Kılıç ve Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya yeni bir şirket kurdu.

Vadistanbul Teknopark İşletmeleri Anonim Şirketi bugün Sarıyer'de 50 bin TL sermaye bedeli ile kuruldu.

Vadistanbul Teknopark İşletmeleri Anonim Şirketi konusu:
Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır; 
1- Her türlü tekno marketleri kurmak ve gerekli olan malzemelerin alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını toptan ve perakende dahili ticaretini yapmak. 

2- Her türlü bilgi teknolojileri, bilgisayar, elektronik sistem entegrasyonu, bilişim, anahtar teslimi bilişim çözümleri, satış, ithalat, ihracat, satış sonrası destek hizmetleri, saha kurulum ve destek hizmetleri, bakım onarım hizmetleri, garanti hizmetleri ve konularla ilgili danışmanlık ve proje yönetimi işlerini yapmak ve bu işlerle ilgili olarak gerekli araç ve gereçlerin, her türlü yedek parça ve aksamların alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak, distribütörlükler ve bayilikler almak. 

3- Her türlü bilgisayar programları ve yazılımları üretmek, başkalarına yaptırmak, her türlü sanal oyun, bilgisayar, cep telefonu ve benzeri oyun yazılımları yazmak, bunlarla ilgili gerekli alt yapıları oluşturmak, gerekli paketleme işlemlerinden sonra toptan ve perakende satışa sunmak. Online sistemler, internet ve GSM üzerinden yayınlamak ve satışını yapmak. 

4- Bilgisayar programlarını, GSM tabanlı programları, yazılımlar ve bilgisayar kontrolü sistemlerinin imalatını, alımı satımı pazarlaması montajı bakımı için gerekli ham mamul, yarı mamul sistemlerinin ünitelerinin parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve ünitelerin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. 
5- Şirket gayrimenkullerinin kurulmuş veya kurulacak olan özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek veya tüzel kişilere, üniversitelere, 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu çerçevesinde kurulacak teknoloji geliştirme bölgesi (Teknopark/Teknokent) Yönetici şirketlerine kiraya verilmesi veya tahsis edilmesi, bahse konu bu gayrimenkuller ile ilgili gelir paylaşım sözleşmesi imzalanması.

6- Türkiyede ya da yurtdışında kurulmuş veya kurulacak olan gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine kısa, orta ve uzun vadeli yatırım yapmak, iştirak etmek, iştirak hisselerini satmak, bu amaçla yeni yapılar oluşturmak, oluşmuş yapılara dahil olmak.

7- Her türlü Emlak, gayrimenkuller, teknokentler, teknoparklar, konutlar, siteler, daireler, marketler, depolar, is hanları, is merkezleri, plazalar, villalar ve tatil köyleri, devre mülkler apart otel, motel kamping ve turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, fabrikalar, araziler, arsalar, yalılar, köşkler ve her türlü taşınmazın projelerini oluşturabilir, alımını, satımını pazarlamasını ve ticaretini yapabilir, devir alabilir, devredebilir kiralayabilir ve kiraya verebilir. 

8- Şirket kurum ve kuruluşlar ile inşaat gayrimenkul sektörleri ile işbirliğine giderek ülke sanayinin uluslararası rekabet edilebilir yapıya kavuşturulması maksadıyla her türlü projeler üretmek, gayrimenkul, inşaat ve restorasyon yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesi ve standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek ve amaçlarla ilgili olarak her türlü araştırma, geliştirme ve proje uygulamalarında bulunmak. 

9- Her türlü gayrimenkul, inşaat, mimari projelerin hazırlanması, uygulanması kontrollük ve danışmanlık hizmetleri yapmak, 
10- Her türlü gayrimenkul projeleri hazırlanması, uygulanması kontrollük ve pazarlama konularında danışmanlık ve organizasyon hizmetleri yapabilir. Bu hizmetleri ifa etmek için yurt içindeki veya yurt dışındaki kişi veya kuruluşlardan hizmet kiralayabilir veya yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yaparak yeni şirketler kurabilir kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. 

11- Her türlü yapı projeleri çizmek ve çizdirmek, etüdler hazırlamak, ilgili kamu kuruluşlarından tescillerini yaptırmak, ruhsatlarını ve iskanlarını almak ve aldırmak. 
12- Şirket faaliyeti için gerekli görülen hisseli veya hissesiz arsa ve bina gibi gayrimenkulleri satın alabilir veya satabilir. Arsalar üzerine gerek adına gerekse üçüncü kişilerce ortak olarak müstakilden veya kat karşılığı inşaat, her nevi mesken, toplu konutlar, siteler ve işyerleri inşa edebilir veya başkalarına ettirebilir. Yapıları bu konut ve işyerlerini satabilir veya kiraya verebilir. Bu arsa ve binalar üzerine her türlü maddi ve gayri maddi hakları tesis ettirebilir. 

13- Konut toplu konut, site, işyeri, fabrika, tesis ve sair binaların yapı ve birimlerinin inşaatı, dekorasyonu, site yönetimi yapmak, park bahçe ve çevre düzenlemeleri ve taahhüt işlemlerini yapmak, başkalarına yaptırmak, menkul ve gayrimenkulleri almak, satmak , devretmek, kiraya vermek, kiralamak, emlak komisyonculuğu yapmak. 

14- Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 

15- Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkân, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek ve sözleşmeler düzenlemek. 

16- Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Ayazağa Mah. Cendere Cad. Vadi İstanbul Apt. No:109 C/354 SARIYER

 

Vadistanbul projesi hakkında:

Toplam bin adet konut, bin 200 adet home ofis alanından oluşan Vadistanbul projesi Artaş İnşaat, Aydınlı Grup ve Invest İnşaat ortaklığıyla inşa edilmişti. Evyap Holding'e ait arsa üzerinde konumlandırılan Vadistanbul, konut etaplarının yanısıra AVM, alışveriş caddesi ve 5 yıldızlı otelden oluşan karma bir proje olarak hayata geçirildi.