Gayrimenkul sermaye iradı 2021!

Gayrimenkul sermaye iradı 2021!Temettü gelirleri, iş yeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden kazanılan ücret gelirleri gibi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyan edilmesi için kullanılan sınır tutarı 2021 yılında arttı. İşte gayrimenkul sermaye iradı 2021...


2021 takvimine göre yıllık gelir vergisi beyannamelerinin oranları açıklandı. Mükellefler, GİB internet sitesi üzerinden 'hazır beyan sistemi' ile de kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratları  için beyanname verilebilecek.

Gayrimenkul sermaye iradı 2021!

Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan hazır beyan sistemi ile vatandaşlar  başta kira geliri olmak üzere, ücret, menkul sermaye geliri ile diğer kazanç ve  gelirler için internet üzerinden kendi adlarına hazırlanan beyannamesini  görüntüleyip, onay verilecek veya erekli değişiklikler yapabilecek. 

Gayrimenkul sermaye iradı 2021!

Temettü gelirleri, iş yeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden kazanılan ücret gelirleri gibi, tevkifata tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyan edilmesi için kullanılan sınır tutarı yeniden değerlendirildi. 

Gayrimenkul sermaye iradı 2021!

Gayrimenkul sermaye iradı 2021

Gayrimenkul sermaye iradı 2021 oranları açıklandı. 2021 yılında elde edilen, vergi kesintisine tabi tutulmamış veya istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı 2.800 lira.

Gayrimenkul sermaye iradı 2021!

2020 yılında elde edilmiş olan, vergi kesintisine tabi tutulmamış menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyan sınırı 2.600 lira idi.

Gayrimenkul sermaye iradı 2020!