Gayrimenkulde 21. Yüzyılın trendi yeşil binalar oldu!

Gayrimenkulde 21. Yüzyılın trendi yeşil binalar oldu!

Gayrimenkul Danışmanı Mecit Osmanlı, 'Gayrimenkulde 21. Yüzyılın Trendi: Yeşil Binalar'ı kaleme aldı. İşte Mecit Osmanlı'nın o yazısı...


Gayrimenkul Danışmanı Mecit Osmanlı, 'Gayrimenkulde 21. Yüzyılın Trendi: Yeşil Binalar'ı kaleme aldı. İşte Mecit Osmanlı'nın o yazısı...

Yeşil bir bina, tasarımında, inşaatında ve işletiminde doğaya olumsuz etkileri azaltan veya ortadan kaldıran; iklim ve doğal çevre üzerinde olumlu etkileri bulunan bir yapıdır. Sürdürülebilir, ekolojik, çevre dostu, yüksek performanslı, akıllı gibi pek çok sıfatla gündeme gelen yeşil bina uygulamalarının temel amacı, doğaya gereken özeni göstermeyi sağlamaktır.

Enerji fiyatlarının önlenemeyen yükselişi, az enerji ile yüksek performans sağlayan bina tasarımlarının önünü açmış, hatta zorunlu hâle getirmiştir. Dünya çapında olduğu gibi ülkemizde de gerek sürdürülebilir maliyetleri ve gerekse de çevreye duyarlılıklarından dolayı bu tür bina projelerine artan bir ilgi vardır.

Klasik anlayışla ve genel standartlar ölçüsünde inşa edilen binaların çevresel etkileri son derece olumsuzdur. Bu tarz binalar enerji ve malzemenin yüzde 70’ini, suyun yüzde 17’sini, ormanların yüzde 25’ni tüketirken karbondioksit emisyonunun da yüzde 33’üne sebep olurlar.

Binaların çevresel etkilerini azaltmak; ormanları, enerjiyi, suyu ve malzemeleri daha akıllıca kullanmak için Yeşil Bina Kriterleri geliştirilmiştir.

Gayrimenkulde 21. Yüzyılın trendi yeşil binalar oldu!

Bir binayı yeşil hâle getirebilecek özellikler şunlardır: 

- Değişen çevresel koşullara uyum sağlayan tasarım
- Enerji, su ve diğer kaynakları verimli kullanım
- Güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanım
- Dört mevsim iyi bir iç ortam hava kalitesi sunma
- Kirlilik ve atık azaltma önlemleri; yeniden kullanım ve geri dönüşümün sağlanması
- Tasarım, inşaat ve işletimde doğanın dikkate alınması
- Zehirli olmayan, etik ve sürdürülebilir yapı malzemelerinin kullanımı

Ev, ofis, fabrika, okul, hastane, sosyal tesis ya da başka bir yapı; türü ne olursa olsun bu özellikleri içermesi koşuluyla herhangi bir bina, yeşil bina olabilir.

Yatırımcılar açısından konuya yaklaştığımızda ise şu hususları vurgulamakta yarar var:

Küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık, çevre kirliliği ve doğal kaynakların hızla tükenmesi gibi ekolojik sorunlar, toplumun önemli bir kesiminde farkındalık uyandırmıştır. Bu farkındalık, sürdürülebilir mimari tasarım anlayışını yaygınlaştırmak tandır. Yüksek kaliteli yapılarda eko-verimli teknolojik sistemlerin, cihazların, yüksek performanslı yapı uygulamalarının yaygın kullanımını, bu farkındalık çerçevesinde değerlendirmek mümkündür.

Yeşil bir binanın maliyeti bir birimse, finansal faydaları 10 birimdir. Doğal gün ışığı, düşük zararlı kimyasal içerikli malzemeler, yüksek hava kalitesi ve estetik tasarımı ile kullanıcılarına konfor vadeden yeşil binalar, enerji ve su tasarrufu, çalışanların sağlık giderlerinin azaltılması, düşük işletme ve bakım maliyetleri ile ciddi finansal faydalar sağlamaktadır.

 

Çevre dostu binalar geleceği şekillendirecek!