Gayrimenkulde dijital dönüşüm!

Gayrimenkulde dijital dönüşüm!Satış Çözümleri kurucusu Soner Keleş, değişen müşteri beklentileri ile birlikte gayrimenkul sektöründe yaşanan dijital dönüşümü değerlendirdi...


Satış Çözümleri kurucusu Soner Keleş, değişen müşteri beklentileri ile birlikte gayrimenkul sektöründe yaşanan dijital dönüşümü değerlendirdi...


Gayrimenkul, ülkemizde yasayan insanların büyük çoğunluğunun hayatlarında satın alarak sahip oldukları en büyük değerdir. Türkiye’de nüfusun hızla artmasıyla birlikte insanların konut ihtiyacı artmış, konutlar üretilip, pazarlanabilir bir ürün niteliğini kazanmıştır. İnsanların barınmaya ve dolayısıyla bir konuta ihtiyacının olması ve konut bedellerinin önemli tutarlara ulaşması, konutları, insanların hayatlarında alabilecekleri en önemli ürünlerden biri haline getirmiştir. Konutun insan hayatında önemli bir yer tutmaya başlaması ile birlikte, üretilmesi ve pazarlanması da önem kazanmıştır.

Gayrimenkulde dijital dönüşüm!

Konut pazarlama işlevi, geçmişten günümüze geldikçe daha da gelişmiş ve daha karmaşık hal almaya başlamıştır. Sektör sürekli olarak değişmiş, rekabet artmış, müşteri bilinçlenmiş ve müşterilerin beklentilerinde değişimler meydana gelmiştir. Birçok üründe müşteriler görerek, özelliklerini ve işlevlerini algılayarak; hatta deneyerek bu ürünün ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağını analiz ederek ve ödeyecekleri fiyatla satın alacakları ürünün niteliklerini karşılaştırarak satın alma eğilimi içerisine girerler. Ancak, konut alım - satımında konutun üretim sürecinin uzunluğu ve inşaat halinde konut satın alma avantajlarının yüksek olması nedeniyle potansiyel konut alıcısı detaylı analiz ve araştırmalar neticesinde satın alacağı projeye veya konuta karar vermektedir. Konut alıcısı ilk önce bütçesini ardından satın almayı düşündüğü lokasyonu belirler. Ardından beklentilerine uygun ve ihtiyaçlarını karışılacak olan proje arayışına geçer. Bu noktada çevresinde dönen iletişim ve reklam kanalları ile kendisine ulaşan projeler arasından karar verme sınavına başlar. Konut satın alımında ortalama karar verme süresinin satın alma fikrinin ortaya çıkmasından itibaren ortalama 6 ay olduğu varsayıldığında aslından müşterinin bu süre içerisinde geniş bir vakti ortaya çıkar ve araştırma dönemi detaylı olarak başlar.

Gayrimenkulde dijital dönüşüm!

Bilgi alma kaynağı olarak internetin öne çıkması

Küresel rekabetin giderek daha da hızlandığı günümüz dünyasında, sadece üretim işletmeleri değil hizmet işletmeleri de tüketicileri ile buluşma noktası olarak interneti ve internetin sağladığı imkanları sıklıkla kullanmaya başlamışlardır. Özellikle işletmelerin tüketicilerine erişme, ürün ya da hizmetlerine yönelik pazarlama karması bileşenleri temelli stratejilerini gerçekleştirme gibi alanlarda önemli maliyet avantajı sağladığı internet ortamı pek çok alanda işleyişi derinden etkilemiştir. Geleneksel pazarlama yöntemleri ile gerçekleştirilen gayrimenkul pazarlaması faaliyetleri de yerini giderek internet üzerinden işleyen elektronik ticaret pazarlarına bırakmaya başlamıştır.

Ülkemizde son 20 yıldan beri internetin yaygınlaşmasıyla birlikte, internet üzerinden pazarlama büyük ölçüde önem kazanmıştır. İşletmeler oluşturdukları web siteleri ile birçok malın tanıtımını ve satısını gerçekleştirmektedirler. Konut alıcısı da araştırma ve bilgi alma kaynağı olarak ilk önce internete başvurmakladır. Konut üreten firmalarda yaptıkları web siteleri ile bir taraftan kendi markalarının tanıtımlarını yapıp, politikalarını ortaya koyarken, diğer taraftan tamamlamış oldukları projelerle, devam etmekte ve satışta olan projelerini bu siteler aracılığıyla ayrıntılı olarak tanıtmaktadırlar. Konut alıcısının günümüzde araştırma yöntemleri ve karar verme sürecinin değiştiğini gören, buna göre aksiyon alan, konut pazarlaması ve satışında çözümler üretebilen, alt yapısını kuran ve organizasyon yapısını değiştirebilen gayrimenkul firmaları daha başarılı olmaktadır.  Özellikle pandemi süreci ile birlikte web siteleri konut projelerinin yeni tanıtım ve satış ofisleri olacaktır. Proje web sitelerinin müşterilerinin beklentilerine cevap verebilmeleri, müşteri memnuniyeti ve müşteri bağlılığı sağlayabilmeleri büyük önem taşımaktadır. 

 

Konut talebinde toparlanma başladı!