Gayrimenkulün icra yoluyla satışı!

Gayrimenkulün icra yoluyla satışı!Gayrimenkulün icra yoluyla satışı için icra müdür yada müdür yardımcısı tarafından yazılan açık artırma ilanı yazısı ile birlikte gayrimenkulün satış günü duyurulur. Satış gününden önce ilanın gazetede yayınlanması gerekir....Gayrimenkulün icra yoluyla satışı!


Gayrimenkulün icra yoluyla satışı yönteminde izlenmesi gereken bazı yollar vardır. Bu yollar;


1- Öncelikle taşınmaz satışının yapılması için en önemli husus borçlunun bulunduğu yerdeki tapu sicil müdürlüğü yada müdürlüklerine müzekkere yazılarak taşınmazın var olup-olmadığını, eğer var ise üzerine borç miktarı kadar haciz şerhi işlenmesini talep eden bir haciz müzekkeresi yazılması gerekiyor.


2- Müzekkereden gelen cevap olumlu ise yani taşınmaz üzerine haciz şerhi işlenmiş ise, o halde taşınmazın üzerine satışa arz şerhi koydurulur. Bunun için icra müdürlüğü vasıtasıyla müzekkere ilgili tapu sicil müdürlüğüne gönderilir. Satışa arz şerhinin konulması borçlunun o taşınmaz üzerinde satış gibi tasarruf işlemlerinin yapılmasının önlenmesidir.


Gayrimenkulün icra yoluyla satışı!


3- Yapılan satışa arz şerhi bildiriminden sonra taşınmazın satışa yarar bilgilerinin istenmesi gerekiyor. Bunun için tapu sicil müdürlüğünden çap durumunun, taşınmazın bulunduğu ilgili belediyeden imar durumunun sorulmasını, kadastrodan ise kadostro durumunun sorulması gerekiyor. Gelen bu yazılar icra müdürü tarafından bilirkişiye yapılacak olan kıymet takdiri raporu için taşınmazın değerinin belirlenmesinde önemlidir.


4- Gelen bu cevaplar sonucunda dosyada talep açarak icra müdürü vasıtasıyla dosyada taşınmaz satışı için bilirkişi incelemesi yaptırılır.


5- Yapılan bilirkişi incelemesinden dönen dosya neticesinde bilirkişinin hazırladığı rapor ilgililere (borçluya ve taşınmaz üzerinde yer alan diğer mükellefiyet sahiplerine) tebliğ edilir.


6-Yapılan bu tebliğden sonra eğer ilgililer taşınmaz kıymet takdiri raporuna 3 gün içerisinde itiraz etmezlerse kıymet takdiri raporu kesinleşmiş olur. Bu satış için diğer icra aşamalarına geçilebileceği anlamına gelir.


Gayrimenkulün icra yoluyla satışı!


7- Kesinleşen rapor akabinde icra dosyasında satış istenir ve satış için gerekli olan açık artırma ilanı yazısı icra müdürü yardımcısından (yada müdüründen) alınarak satış günü öncesinde tirajı yüksek olan gazetelerden birinde BASIN İLAN kurumu aracılığı ile yayınlatılır ve ilgili gazete ilanı yazısı icra dosyasına koyulur. İcra müdür yada müdür yardımcısı tarafından yazılan açık artırma ilanı yazısı ile birlikte satış günü verilecektir. Satış gününden önce yazının gazete de yayınlanması gerekir.


8- Son olarak satış günü beklenir ve yapılan satışın sonucuna göre hareket edilir.