26 / 09 / 2023

Cebri icra yoluyla satış nasıl olur?

Cebri icra yoluyla satış nasıl olur?

Üzerinde rehin, haciz veya ipotek kaydı bulunan borçlunun, borcunun tahsili için borçluya ait bir gayrimenkulün satılmasına cebri icra yoluyla satış deniyor. Peki,cebri icra yoluyla satış nasıl olur?Cebri icra yoluyla satış nasıl olur?

Üzerinde rehin, haciz veya ipotek kaydı bulunan borçlunun, borcunun tahsili için borçluya ait bir gayrimenkulün satılmasına cebri icra yoluyla satış deniyor.  Cebri icra satışı, üzerinde rehin, haciz veya ipotek kaydı bulunan borçlunun, borcunun tahsili için borçluya ait bir gayrimenkulün satılması olarak tanımlanıyor. 


İcra emrinde; alacaklı ve borçlunun ve varsa mümesillerinin adları ve soyad­ları ile şöhret ve yerleşim yerleri, hükmü veren mahkemenin ismi ve hükmolunun şeyin neden ibaret olduğu, ilâmın tarih ve numarası ve icra mahkemesinden veya temyiz yahut iadei muhakeme yoliyle ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılması hakkında bir karar getirilmedikçe cebri icra işlemi ile devam ediliyor.


Paydaşlığın satılarak giderilmesine karar verilen gayrimenkuller için de İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre cebri icra satışı uygulanıyor. Paraya çevrilen mülkten gelen gelir, paydaşlar arasında payları oranında dağıtılıyor.  Cebri icra satışı nda taşınmazın tapuya tescili için bazı belgeler gerekiyor.  Cebri icra satışında taşınmazın tapuya tescil edilebilmesi için gereken belgeler;


1) İcra Müdürlüğünün satış müzekkeresi,

2) Bu müzekkerede; ihalenin kesinleşmiş olduğunun belirtilmesi, ihale alıcısının nüfus bilgilerinin ve üzeri mühürlenmiş fotoğrafının bulunması, ihale bedelinin gösterilmiş olması gerekir.

3) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,

4) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.Cebri satış tapu!


Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com 

Geri Dön