26 / 09 / 2023

Tapuda vekalet ile satış nasıl olur?

Tapuda vekalet ile satış nasıl olur?

Tapu devir işlemi olan ancak bu işlem için vakit ayıramayanlar, tapu işlemlerini bir vekil aracılığı ile yapabiliyor. Peki, tapuda vekalet ile satış nasıl olur? Tapuda vekaleten satışta nelere dikkat edilmeli?Tapuda vekalet ile satış nasıl olur?

Gayrimenkul alım satım işlemleri, tapu dairesinde mesai saatleri içerisinde yapılıyor. Tapu devir işlemi olan ancak bu işlem için vakit ayıramayanlar, tapu işlemlerini bir vekil aracılığı ile yapabiliyor.


Peki, tapuda vekalet ile satış nasıl olur? Tapuda vekaleten satışta nelere dikkat edilmeli?


Tapuda vekaleten satış işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanıyor:


- Satışa konu olan taşınmaz ile ilgili vekalet verilen kişiye hangi konularda yetki verildiğini bilmek, 


- Vekaletname süresi, işlem mahalli ve şartını belirlemek, 


-Vekalet verilen yer ve vekalet sınırlarını yazılı hale getirmek,


-Vekilin azli durumunda, bu durumu Tapu Müdürlüğü'ne bildirmek,


-Vekaletnamenin yetkili merciler tarafından düzenlenmesi, 


-Yurt dışında düzenlenmiş bulunan vekâletnamelerin, düzenleyen merci veya tasdik merciinin imza ve mührünün tasdiki, ancak vekâletnamenin içeriği tanzim şekli ile yetkilinin imza ve mühründe tereddüt edilmesi halinde Bölge Müdürlüğü aracı ile merkeze intikali sağlanmalı, 


-Vekaletnamelerin, nüfus hüviyet cüzdanı yada pasaporta göre düzenlenmiş olması, 


-Şartlı vekâletnamelerde, söz konusu şartlara uygun hareket edilip edilmediği, İşlem konusu edilen taşınmaz vekâletnamede belirtilmiş ise, taşınmazla ilgili detaylı bilginin varlığı (ada, parsel, mahalle, mevki vs.) kontrol edilmeli,


-Vekâletname yabancı dilden çevrilmiş ise, noterce aslına uygunluğunun tasdik edilmesi, 


-Umumi vekâletname ile gayrimenkul satışı için özel yetki gerektiği ve vekaletnamenin fotoğraflı olması hususuna dikkat edilmesi,


-Vekaletnamenin düzenlendiği tarih ile taşınmazın edinildiği tarihin karşılaştırılması, 


-Sonradan edinilecek taşınmazların satışı konusunda yetki verilmek isteniyorsa bu yetkinin vekaletnamelerde açıklıkla belirtilmesi.Noter vekalet ücreti 2014!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.comGeri Dön