26 / 09 / 2023

Tarlada hisse satışı nasıl olur?

Tarlada hisse satışı nasıl olur?

Toprak Koruma Kanunu ve Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun tasarısı tarım arazilerinin bölünmesini ve daha fazla küçülmesini önlemeyi amaçlıyor. Kanuna göre tarlada hisse satışı nasıl olur?Tarlada hisse satışı nasıl olur?

Toprak Koruma Kanunu ve Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun tasarısı tarım arazilerinin bölünmesini ve daha fazla küçülmesini önlemeyi amaçlıyor.


"Ülkemizdeki tarım arazileri, küçük ölçekte, birbirinden uzak ve çok sayıda parçadan meydana gelmektedir. Miras veya satış yolu ile meydana gelen arazi parçalanmaları her geçen yıl artmakta ve tarım arazileri ekonomik parsel büyüklüklerinin altına düşmektedir. Bu durum tarımsal yapıyı ve üretimi olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye'de, tarım arazilerinin mirasa konu olması sebebiyle tarım arazileri sürekli parçalanmış, bölünmüş ve bugün ortalama işletme büyüklüğü 5,9 hektara kadar düşmüştür. Avrupa Birliği ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletlerinde alınan önlemler sayesinde tarım arazilerinin büyüklükleri çok daha fazla miktardadır. Örneğin, ortalama tarım işletmesi büyüklüğü İngiltere'de 53.8 ha. Fransa'da 52,1 ha. Almanya'da ise 45,7 hektardır. Bugünkü koşulların devam etmesi diğer bir ifade ile herhangi bir önlem alınmaması durumunda 2023 yılında ülkemizdeki ortalama işletme büyüklüğünün 5 hektara kadar düşmesi beklenmektedir. Böyle bir yapı içerisinde verimli bir ekonomik faaliyette bulunmak ve verimli bir tarımsal üretim yapmak neredeyse imkânsızdır. Türkiye'nin tarımla ilgili en önemli sorunlardan birisi de budur.


Bu nedenle Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ve Türk Medeni Kanununda köklü değişiklikler yapılarak köklü çözümler getirmek zorunluluğu doğmuştur."


Kanuna göre belli bir alanın altındaki tarım arazileri el değiştiremiyor. Buna karşın hissedarlar arası satış yapılabildiği gibi tapu işleminde alt sınır da bulunmuyor.


Peki, tarlanın 3. kişiye satılmak istenmesi halinde tarla hisse satışı nasıl olur?


Kanun tasarısına göre yalnız tapu dairesi Tarım Bakanlığına yazı yazıp bu arazinin tarım arazisi vasfını kaybettiğine dair "olur" alırsa satış gerçekleşebiliyor.Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu tam metni!


Geri Dön