09 / 08 / 2022

Gaziantep Nizip'te 27.8 milyon TL'ye icradan satılık fabrika ve ek binaları!

Gaziantep Nizip'te 27.8 milyon TL'ye icradan satılık fabrika ve ek binaları!

T.C. Nizip İcra Dairesi, Gaziantep ili, Nizip ilçesi, İstasyon Mahallesi, 1056 ada 89 parselde yer alan fabrika ve ek binalarını 27 milyon 839 bin 476 TL'ye satıyor...T.C. Nizip İcra Dairesi tarafından, Gaziantep ili, Nizip ilçesi, İstasyon Mahallesi, 1056 ada 89 parselde yer alan fabrika ve ek binaları 27 milyon 839 bin 476 TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 8 Şubat tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:

T.C. NİZİP İCRA DAİRESİ 2018/479 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satışakonu taşınmaz Gaziantep İli Nizip ilçesi İstasyon Mahallesi 1056 Ada 89 Parselde İDARİ BİNALAR FABRİKA TAMİR ATÖLYESİ SU KUYUSU MÜŞTEMİLATLAR VE ARSASİ niteliğinde Nizip tapusunda Beşler Gıda ve Kimya Anonim Şirketi adına tam hisse ile kayıtlı olup, arsa alanı 64.250,61m2 dir. Satışa konu taşınmaz ilçenin batı tarafındaki sanayi alanında bulunmakta ve tüm belediye hizmetlerinden faydalanmakta olan bir bölgede yer almaktadır. Parselin yakın çevresinde çeşitli sanayi yapılan (fıstık kavlatma tesisi, mercimek fabrikası, zeytinyağı presi vs.) bulunmaktadır. Taşınmazın doğu bitişiğinde Nizip devlet demiryolları gar binası, giriş kapısının 750 metre güneyinde D-400 Gaziantep-Şanlıurfa Devlet karayolu, 300 metre batısında Nizip küçük sanayi sitesi bulunmaktadır.
TAŞINMAZIN İMAR DURUMU
Haricen yapılan incelemede Nizip belediyesi imar planına göre, dava konusu parsel sanayi alanına (Emsal=0, 50, Hmax ~- Serbest) İsabet etmektedir.
Keşif tarihinde parselin 32.000, 00 m2 lik kısmı üzerinde fabrika binaları, depolar ve idari bina olarak kullanılan 10 adet fabrika binası ve depo binası ile 2 adet idari binanın bulunmakta olduğu, binalar arasındaki alanların beton şap olduğu görülmüştür. Parselin geri kalan kısmının ise kısmen ağaçlık alan, kısmen de toprak zemin olduğu, bu ağaçlık alan içerisinde ayrıca 5 adet lojman binası ve 1 adet dubleks mesken binasının bulunduğu görülmüştür. Parsel üzerindeki tesisin hali hazırda çalışmadığı ve üretim yapılmadığı görülmüştür.
SATIŞA KONU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ
Birinci idare binası bodrum kat + zemin kat + 1 adet normal kat olmak üzere toplam 3 kattan meydana gelmektedir. İnşaat alanı her katta brüt 258,00 m2 olup, toplam inşaat alanı brüt 774,00 m2 dir. Bu yapı betonarme karkas inşaat sınıfında inşa edilmiş olup, 60 yaşlarındadır. Dış cephesi sıvalı ve dış cephe boyası ile boyalıdır. Bina yakın zamanda yeniden tefriş edilmiştir. Merpen basımları mermer döşelidir. Kapılar ahşap doğrama, pencereler plastik (pvc) doğramadır. Bodrum kat mutfak yemekhane mescit ve lavabo olarak kullanılmaktadır. Duvarları sıvalı ve plastik boya ile boyalı olup, tabanı seramik döşelidir. Mutfak tezgahı mermerdir. Zemin kat ve 1. normal kat müdür odası, toplantı odası muhasebe lavabo vs şeklinde dizayn edilmiştir. Duvarları sıvalı ve su bazlı boya üzerine sedef boya ile boyalı olup, taban döşemesi kısmen laminant parke, kısmen de suni granit döşemesi şeklindedir. Tavanda cam yünü asma tavan yapılmıştır.
İkinci idare binası bodrum kat + zemin kat + 1 normal kat olmak üzere toplam 3 kattan meydana gelmektedir. İnşaat alanı her katta brüt 410,00 m2 olup, toplam inşaat alanı brüt 1.230,00 m2 dir. Bu yapı betonarme karkas inşaat sınıfında inşa edilmiş olup, 60 yaşlarındadır. Binanın dış cephesi sıvalı ve dış cephe boyası ile boyalıdır. Merpen basımları mozaik şap yapılmıştır. Zemin katın 237,00 m2 lik kısmı mutfak yemekhane ve lavabo olarak kullanılmaktadır. Bu kısmın tabanı seramik, duvarları fayans döşeli olup, kapılan plastik (pvc) doğrama, pencereleri demir doğramadır. Zemin katın 80,00 m2 lik kısmı büro olarak kullanılmaktadır. Bu kısmın tabanı seramik döşeli, duvarları sıvalı ve su bazlı boya üzerine sedef boya ile boyalıdır. Kapılan ahşap doğrama olup, pencereleri alüminyum doğramadır. Tavanda cam yünü asma tavan yapılmıştır. Bodrum kat ve 1. normal kat ile zemin katın 93,00 m2 lik kısmı kullanılmamaktadır. Bu kısımların duvarları sıvalı ve plastik boya ile boyalı olup, tabanı mozaik şap yapılmıştır. Kapı ve pencereleri yerinden sökülerek çıkartılmış olup, halihazırda mevcut değildir. Binanın kullanılmayan bodrum kat ve 1. normal kat ile zemin katın 93,00 m2 lik kısmının genel olarak bakım ve onanma ihtiyacı vardır.
Birinci bina tek katlı olup. inşaat alanı brüt 1.117,00 m2 dir. Bu yapı 60 yaşlarında olup, depo olarak kullanılmaktadır. Betonarme kolon ve briket duvardan inşa edilmiş olup, sonradan içerisine 6-7 yaşlarında çelik konstrüksiyondan kolon ve kiriş inşa edilerek çatısı köpük dolgulu levhalı saç ile kapatılmıştır. Dış duvarları sıvalı ve dış cephe boyası İle boyalı olup, kapılan demir doğramadır. İç duvarlar sıvalı ve plastik boya ile boyalı .olup taban beton şaptır. Bu binanın batı cephesinde 6-7 yaşlarında, inşaat alanı 330,00 m2 olan çelik konstrüksiyondan çatı eklenmiş olup, çatı örtüsü köpük dolgulu levhalı saçtır. (Bedel hesabında temel ve duvarlar 60 yaşlarında, çelik konstrüksiyon çatı 6-7 yaşlarında olduğundan yıpranma oranı için ortalama 30 yaş alınmıştır.)
İkinci bina İki katlı olup, inşaat alanı bodrum katta brüt 364,00 m2 ve zemin katta brüt 1.012,00 m2 olmak üzere toplam 1362,00 m2 dir. Bu yapı betonarme karkas inşaat sınıfında inşa edilmiş olup, 60 yaşlarındadır. Bodrum kat yemeklik sıva yağ deposu, zemin kat İse dolum tesisi ve kutulama bölümü olarak kullanılmaktadır. Dış duvarlar sıvalı ve dış cephe boyası ile boyalıdır. İç duvarlar sıvalı ve plastik boya ile boyalı olup, tabanı karo ve seramik döşelidir. Kapılar demir doğramadır.
Üçüncü bina tek katlı olup, inşaat alam brüt 4.388,00 m2 dir. Bu yapı betonarme prefabrik inşaat sınıfında inşa edilmiş olup, 6-7 yaşlarındadır. Bina yüksekliği 7,50 metre olup, çatısı köpük dolgulu levhalı saç ile kapatılmıştır. Dış duvarlar sıvalı ve dış cephe boyası ile boyalıdır. İç duvarlar sıvalı ve plastik boya ile boyalı olup, tabam yüzey senleştirici kullanılarak beton şap yapılmıştır. Bu bina ayçiçeği yağı dolum tesisi ve depo olarak kullanılmakta olup, kapılar demir doğramadır.
Dördüncü bina iki katlı olup, inşaat alanı zemin katta brüt 1.480,00 m2, 1. normal katta 336,00 m2 olmak üzere toplamda 1.816,00 m2 dir. Bu yapı betonarme karkas inşaat sınıfında inşa edilmiş olup, 60 yaşlarındadır. Dış duvarlar sıvalı ve dış cephe boyası ile boyalıdır.Bu yapının zemin katının 1.144,00 m2 lik kısmı depo olarak kullanılmaktadır. İç duvarlar sıvalı ve plastik boya ile boyalı olup, tabam beton şaptır. Kapılan demir doğramadır. Yapının zemin katımn 336,00 m2 lik kısmı ilk yardım binası olarak kullanılmaktadır. Duvarları sıvalı ve macunlu yağlı boya ile boyalı olup, tabanı seramik döşelidir. Lavabo duvarları seramik döşelidir. Kapı ve pencereler plastik (pvc) doğramadır. Yapının 1. normal katı laboratuvar olarak kullanılmaktadır. Duvarları kısmen sıvalı ve macunlu yağlı boya ile boyalı olup, kısmen de seramik döşelidir. Tabanı seramik döşelidir. Kapı ve pencereler plastik (pvc) doğramadır.
Beşinci bina tek katlı olup, inşaat alanı brüt 1.363.00 m2 dir. Bu bina üç ve dördüncü binaların arasında çelik konstrüksiyon kolon ve kirişlerden inşa edilmiş olup, 6-7 yaşlarındadır. Bu bina depo olarak kullanılmakta olup, çatısı galvanizli oluklu saç ile kapatılmıştır. Tabam beton şap olup, kapılan demir doğramadır.
Altıncı bina tek katlı olup, inşaat alanı brüt 1.050,00 m2 dir. Bu yapı betonarme karkas inşaat sınıfında inşa edilmiş olup, 6-7 yaşlarındadır. Bu yapı fırın ve depo olarak kullanılmaktadır. Dış duvarlar kısmen sıvalı olup, boyasızdır. İç duvarlar sıvalı ve plastik boya ile boyalı olup, tabanı karo taşı döşelidir. Kapılan ahşap ve plastik (pvc) doğramadır.
Yedinci yapı tek katlı olup, inşaat alam brüt 592,00 m2 dir. Bu yapı betonarme karkas inşaat sınıfında inşa edilmiş olup, 60 yaşlarındadır. Bina fınn ve depo olarak inşa edilmiştir. Bina bakımsız olup, kullanılmamaktadır. Dış duvarlar sıvalı ve dış cephe boyası ile boyalıdır. İç duvarlar sıvalı ve plastik boya ile boyalı olup, tabam beton şaptır.
Sekizinci yapı 3 katlı olup, inşaat alanı zemin katta brüt 720,00 m2, 1. normal kana 520,00 m2 ve 2. normal katta brüt 520,00 m olmak üzere toplam 1760,00 m2 dir. Bu yapı kısmen 60 yaşlarında ve betonarme karkas, kısmen 6-7 yaşlarında ve çelik konstrüksiyon inşaat sınıfında inşa edilmiştir. Bina rafineri olarak kullanılmaktadır. Dış duvarlar 6-7 yaşlarında köpük dolgulu saç levha ile kapatılmıştır. İç duvarlar sıvalı ve plastik boya ile boyalıdır. Betonarme kısmın taban parityen mermer, çelik konstrüksiyon kısmın tabanı ise demir doğramadan İnşa edilmiş ızgara şeklindedir. Kapılan demir doğramadır. (Bedel hesabında betonarme kısım 60 yaşlarında, çelik konstrüksiyon kısmı ve dış kaplama 6-7 yaşlarında olduğundan yıpranma oranı için ortalama 40 yaş alınmıştır.)
Dokuzuncu yapı 2 katlı olup, inşaat alanı bodrum katta brüt 273,00 m2, zemin katta brüt 273,00 m2 olmak üzere toplam 546,00 m2 dir. Bu yapı betonarme karkas inşaat sınıfında inşa edilmiş olup, 60 yaşlarındadır. Bina kazan dairesi olarak kullanılmakta olup, zemin katın yüksekliği 12 metredir. Duvarlar sıvalı ve plastik boyalı olup tabam beton şaptır. Kapısı demir doğramadır.
Onuncu yapı tek katlı olup, inşaat alanı brüt 156,00 m2 dir. Bu yapı betonarme karkas inşaat sınıfında inşa edilmiş olup, 60 yaşlarındadır. Bina depo kullanılmaktadır. Dış duvarlar sıvalı ve dış cephe boyası ile boyalıdır. İç duvarlar sıvalı ve plastik boya ile boyalı olup, tabanı beton şaptır. Kapısı demir doğramadır.
On birinci yapı 2 katlı olup, inşaat alanı bodrum katta brüt 1.050,00 m2, zemin katta brüt 1.050,00 m2 olmak üzere toplam 2.100,00 m2 dir. Bu yapı betonarme karkas inşaat sınıfında inşa edilmiş olup, 60 yaşlarındadır. Bodrum kat şarap kuyuları ve mahsen (depo) olarak inşa edilmiş olup, duvarlar sıvalı ve kireç badanalıdır. Zemin kat ise şarap imal bölümü olarak inşa edilmiş olup, duvarlar sıvalı ve plastik boya ile boyalıdır. Zemin katın yüksekliği 8 metredir. Tabam karo taşı döşeli olup, kapı ve pencereleri ahşap doğramadır.
On ikinci yapı 4 katlı olup, inşaat alanı bodrum katta brüt 225,00 m2, zemin katta brüt 1634.00 m2, 1. normal katta brüt 1.106, 00 m2 ve 2. normal katta brüt 412,00 m2 olmak üzere toplam 3.377,00 m2 dir. Bu yapı betonarme karkas inşaat sınıfında inşa edilmiş olup, 60 yaşlarındadır. Bina sabun ve jel imalathanesi olarak kullanılmaktadır. Dış duvarlar sıvalı ve dış cephe boyası ile boyalıdır. İç duvarlar sıvalı ve plastik boya ile boyalı olup, tabanı mozaik taşlı şaptır. Kapılan demir doğrama, pencereleri ahşap doğramadır.
Parselin lojman bölgesinde 5 blok lojman binası ve 1 adet dubleks mesken binası yapılmıştır. Lojman binalarının bodrum katı kömürlük ve depo olarak ortak kullanım alanı, zemin kat ve 1. normal katlar ise her katta 2 adet olmak üzere toplam 4 mesken olarak inşa edilmiştir. Bodrum katm inşaat alanı brüt 108,00 m2, zemin katın inşaat alam brüt 230,00 m2 ve 1. Norma] katın inşaat alanı brüt 230,00 m2 olmak üzere olup, toplamda her blokun inşaat alanı brüt 568,00 m2 dir. Bloklar yığma karğir inşat sınıfında inşa edilmiş olup, 60 yaşlarındadır. Meskenler 3 adet oda antre mutfak banyo lavabo ve 2 adet balkondan oluşmaktadır. Dış duvarlar sıvalı ve dış cephe boyası İle boyalıdır. İç duvarlar sıvalı ve plastik boya ile boyalı olup, tabanlar bazı meskenlerde mozaik taşlı şap, bazı meskenlerde ise laminant parke döşenmesi şeklindedir. Banyo ve lavabo duvarları fayans döşelidir. Kapılar ahşap doğrama, pencereler plastik (pvc) doğrama olup, kapıların bir kısmı yerinden sökülerek çıkartılmış olup, halihazırda mevcut değildir. Meskenlerde mermer mutfak tezgahı ve dolapları mevcut olup, bazı meskenlerde ise mutfak tezgah ve dolapları mevcut değildir. Adet blok bakımlı olup, 2 adet blokun bakım ve boyaya ihtiyacı vardır. Merpen yuvası sıvalı ve kireç badanalı olup, merpen basımları mozaik taşlı şaptır. Binaların üstü ahşap çatı üzerine kiremit çatı malzemesi ile kaplıdır.
Dubleks mesken olarak inşa edilen bina 2 katlıdır. İnşaat alanı her katta brüt 105,00 m2 olup, toplamda 210,00 m2 dir. Bina yığma kargir inşaat sınıfında inşa edilmiş olup, 60 yaşlarındadır. Dış duvarlar sıvalı ve dış cephe boyası İle boyalıdır. Zemin kat 4 adet oda mutfak antre lavabo, 1. normal kat ise 3 adet oda antre banyo ve 3 adet balkondan oluşmaktadır. Oda ve antre tabanları laminant parke, ıslak zemin tabanları seramik döşelidir. Mutfak tezgahı ve dolapları mevcut değildir. Dubleks merpen basımları laminant parkedir. İç duvarlar sıvalı ve su bazlı yağlı boya üzerine sedef boya ile boyalıdır. Kapılan ahşap doğrama olup, pencereler plastik (pvc) doğramadır. Binanın üstü ahşap çatı üzerine kiremit çatı malzemesi ile kaplıdır.
SATIŞA KONU TAŞINMAZIN DEĞERİ
Dava konusu parselin konumu, özellikleri, arsa bedeli, yapıların yıpranma payı ve emsalleri göz önüne alınarak 08/03/2019 keşif tarihi itibariyle rayiç satış değeri;
A) Satışa konu taşınmazın arsasının cins ve nevi, yüzölçümü, kıymetine tesir edebilecek bütün vasıf ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değeri, özel amacı olmayan satışlar ile bedelin tespitinde etkili olabilecek diğer objektif Ölçüleri ile serbest piyasa alım satım rayiç değerleri göz önüne alarak, arsanın imar parseli olarak birim m2si 250, 00 TL / m2 olarak tespit edilmiş olup, Arsa Bedeli ; 64.250,61 m2 * 250,00 TL/m2 = 16.062.652, 50 TL dir.
B) Bina bedelinin hesabında 16/07/1985 tarih ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan "Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi "nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim maliyetleri kullanılacaktır. Buna göre binaların yapı sınıflarının 2018 yılına göre yapı birim bedelleri aşağıdaki gibidir;
1 B grubu Yapı Yaklaşık m2 birim maliyeti; 228,00 TL/m2
2 C grubu Yapı Yaklaşık m2 birim maliyeti; 578,00 TL/m2
3 A grubu Yapı Yaklaşık m2 birim maliyeti; 800,00 TL/m2 dir.
Yıpranma oranlannın tespitinde ise 02/12/1982 gün ve 17886 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yıpranma Paylarına İlişkin Oranlan Gösterir Cetvel kullanılacaktır.
Madde 23 - (Değişik: 25.10.1982 - 8/5525 K.) Eski binaların yeniden yapılması haline göre 19 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü gereğince bulunacak İnşaat maliyet bedelinden aşağıda gösterilen oranlarda aşınma payı düşülür:
Birinci İdari Binanın inşaat alanı 774 m2 değeri 309.600,00 TL.
İkinci İdari Binanın inşaat alanı 1230 m2değeri 344.400,00 TL.
BirinciBinanın İnşaat alanı 1117 m2 değeri 484,219,50 TL.
İkinciBinanın İnşaat alanı 1362 m2 değeri 393.618,00 TL.
ÜcüncüBinanın İnşaat alanı 4.388 m2 değeri 2.282.637,60 TL.
Dördüncü Binanın inşaat alanı 1816 m2 değeri 524.824,00 TL.
Beşinci binanın inşaat alanı 1363 m2 değeri 167.812,56 TL.
Altıncı Binanın inşaat alanı 1050 m2 değeri 491,589,00 TL.
Yedinci binanın inşaat alanı 592 m2 değeri 136.870,40 TL.
Sekizinci binanın inşaat alanı 1760 m2 değeri 691750,40 TL.
Dokuzuncu binanın inşaat alanı 546 m2 değeri 157,794,00 TL.
Onuncu binanın inşaat alanı 156 m2 değeri 40.575,60 TL.
Onbirinci binanın inşaat alanı 2100 m2 değeri 606.900,00 TL.
Onikinci binanın inşaat alanı 3377 m2 değeri 975,953,00 TL.
3 Adet Lojman Binası 3*568-1704m2 değeri 545,280,00 TL.
2 Adet Lojman binası 568*2-1136 m2 değeri 340,800,00 TL.
1 Adet mesken binası 210 m2 değeri 67.200,00 TL.
Fabrika binaları arasındaki alanın zemininin beton şap bedeli avlu duvarı ve çevre düzenlemesi 300.000,00 TL.
TOPLAM BİNA DEĞERİ : 8.861.824,06 TL,
C) MAKİNA VE TEÇHİZAT LİSTESİ :
LABARATUAR BÖLÜMÜ MAKİNA DEĞERİ : 50.000,00 TL.
MARGARİN ÜNİTESİ MAKİNA DEĞERİ: 500.000,00 TL,
ZEYTİN PRES ÜNİTESİ MAKİNA DEĞERİ : 300.000,00 TL.
DOLUM ÜNİTESİ MAKİNA DEĞERİ : 190.000,00 TL.
ATÖLYE BÖLÜMÜ MAKİNA DEĞERİ : 20.000,00 TL,
RAFİNE ÜNİTESİ MEVCUT MAKİNA DEĞERİ: 1.350.000,00 TL.
ENJEKSİYON ÜNİTESİ MEVCUT MAKİNA DEĞERİ : 300.000,00 TL.
BUHAR ÜNİTESİ MEVCUT MAKİNA DEĞERİ : 150.000,00 TL.
YEMEKHANE BÖLÜMÜ MEVCUT TEÇHİZAT DEĞERİ :10.000,00 TL.
GİRİŞTEKİ ELEKTRONİK KANTAR EDERİ : 45.000,00 TL.
YEKUN MAK.VE TEÇHİZAT EDER TOPLAM TUTARI : 2.915.000,00 TL.
* Tesiste bulunan makinaların ayrıntısı dosyamızda bulunan Bilirkişi Raporunda mevcuttur.
PARSELİN TOPLAM DEĞERİ :
Arsa Değeri : 16.062.652,50 TL.
Bina Değeri : 8.861.824,06 TL.
Makina ve Techizat Değeri : 2.915.000,00 TL.
PARSELİN TOPLAM DEĞERİ : 27.839.476,56 TL.
Adresi : İstasyon Mahallesi Ülfet Caddesi No: 28 NizipNizip / GAZİANTEP
Yüzölçümü : 64.250,61 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : FABRİKA BİNASI VE MÜŞTEMİLATI ( Özellikler kısmında belirtilmiştir.)
Kıymeti : 27.839.476,56 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydı gibi
1. Satış Günü : 08/02/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 05/03/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : NİZİP BELEDİYESİ ESKİ HİZMET BİNASI MEZAT SALONU - Cumhuriyet Meydanı NİZİP / GAZİANTEP

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/479 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.