12 / 08 / 2022

Gaziantep Şehitkamil'de 39.9 milyon TL'ye icradan satılık iplik fabrikası!

Gaziantep Şehitkamil'de 39.9 milyon TL'ye icradan satılık iplik fabrikası!

T.C. Gaziantep İcra Dairesi, Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Sam Mahallesi, 182 ada 81 parselde yer alan iplik fabrikasını 39 milyon 892 bin 250 TL'ye icradan satıyor...T.C. Gaziantep İcra Dairesi tarafından, Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Sam Mahallesi, 182 ada 81 parselde yer alan iplik fabrikası 39 milyon 892 bin 250 TL'ye icradan satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 28 Eylül tarihinde saat 10:40'ta gerçekleştirilecek. 

Gaziantep Şehitkamil de 39.9 milyon TL ye icradan satılık iplik fabrikası!

İlan metni:

T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ 2015/324 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri

TAŞINMAZIN
Özellikleri :Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Sam Mahallesi Başpınar Mevkii 182 Ada 81 Parsel (Eski 3585 Parsel) de kayıtlı İplik Fabrikası ve Arsa niteliğindeki tapu kaydında 10.632,38 metrekare yüzölçümlü taşınmazın kıymet takdirine itiraz davasında hükme esasa alınan 23/02/2021 havale tarihli bilirkişi raporu satışa da esas olmakla bilirkişi raporuna göre;
Tapu Kaydı: Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Sam Mahallesi, Parsel 3585 ‘ de kayıtlı (Güncel kayıtlarda 182 ada 81 parsel) 10.700,00 m2 alanlı İplik Fabrikası ve Arsa nitelikli taşınmaz
İmar Durumu: Taşınmazın, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunduğu, imarının ‘Sanayi’ yapılaşması koşullarında olduğu, GAOSB müdürlüğünün alt yapı ve hizmetlerinden tam olarak faydalandığı görülmüştür.
Taşınmazın Genel Durumu: Taşınmaz arsa üzerinde; idari bina, fabrika binası (üretim tesisi), torna atölye odası ve depo-yükleme bölümü tespit edilmiştir. Parselin etrafı güvenliği sağlayacak yükseklikte ihata duvarı ile çevrilmiştir. Parsel içerisinde çekme mesafeleri olarak görülen yapılaşma harici kısımların hemen hemen tamamı saha betonu ile kapatılmıştır.
Taşınmaz konum olarak GAOSB 1. Kısım sınırları içerisinde kalmaktadır. Taşınmazın etrafı birçok fabrika-üretim tesisi ile çevrili olmakla birlikte sosyal tesislere yürüyüş mesafesindedir.Taşınmaz konum olarak altyapı-ulaşım problemi bulunmayan yapılaşmanın % 100 ‘ e yakın olduğu cazip bir bölgededir.
Taşınmazın mahalli adresi; Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi 83120 nolu cadde no: 22 Şehitkamil/Gaziantep olarak tespit edilmiştir.
Taşınmaz üzerinde bulunan yapılar aşağıda açıklanarak sıralanmıştır.
a) İdari Bina Bölümü : Bu bölüm tesisin güney-batı köşesinde 2 katlı betonarme olarak yapılmış ve üzeri çelik çatı ile kapatılmıştır. Zamana bağlı ve uzun zamandır kullanılmaması sebebiyle yaşına nispette fazla yıprandığı görülmüştür.
b) Fabrika Bölümü: Bu bölüm 3 katlı betonarme karkas olarak yapılmıştır. Üretim-imalat alanları haricinde, personel soyunma odaları, usta odaları, bakım-yedek parça odaları vb. hacimler olduğu görülmüştür. Yapının iç duvarları sıvalı ve üzeri boyalı vaziyettedir. Zeminler serleştirilmiş beton ve kısmen karolam parke ile kaplıdır. Çatı karkası çelik konstriksiyon mamülden ve kaplaması alüminyum sandviç panel ile inşa edilmiştir.
İdare ve Sosyal Tesisler Bölümü: Fabrikanın işletmeye giriş bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölüm 5 katlı betonarme karkas tarzda fabrika bölümüne bitişik tarzda yapılmıştır. Bu bölümde işletmenin, idaresi, muhasebesi, santral, klima tesisleri, mutfak , yemekhane, işçi soyunma odaları, wc-duş vs hacimler bulunmaktadır.
c) Depo Bölümü: Bu bölüm çelik konstriksiyon olarak yapılmıştır. Zeminleri saha betonu ile kaplıdır. Duvarları sıva üzeri boyalı vaziyette inşa edilmiştir.
d) Bahçe duvarı ve saha betonu: Yerinde yapılan incelemelerde gerek saha betonunda gerekse ihata duvarında çatlaklar olduğu, yapının işler duruma getirilmesi durumunda kapsamlı tadilat olacakları yada yıkılıp tekrar yapılacakları dikkate alındığında bedel tespitine gerek görülmemiştir. Söz konusu duvar ve zemin betonlarının hizmet ömrünü tamamladığı kanaatine ulaşılmıştır.
Taşınmazın Arsa ve Yapı Değeri Hesaplamalar: Taşınmaz arsasının 30.11.2020 günü itibariyle beher m2 ‘sinin 720,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır. Taşınmazın üzerinde bulunan yapılar için 2020 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı yaklaşık birim maliyetleri üzerinden yıpranma ve eksiklik oranı düşülerek hesaplanacaktır.
Yapının bölümlerinin yaşları yaklaşık 30-40 yıl aralığındadır. Yapının uzun süre boş durumda olması Teknolojisinin ve standartlarının eski yıllarda kalması dikkate alınarak ; depo bölümü-fabrika bölümü- idari bina bölümü için yıpranma ve eksik imalat oranı % 50 olarak kanaat edilmiştir. Bahçe duvarı ve saha betonunun hizmet yılını tamamladığı kanaatine varılmıştır.
Yapı Sınıfı ve Grubu
Arsa Bedeli : - 10.700.00m2X 720,00 TL/m2 X Tam (Hisse) = 7.704.000,00TL
İdari-Sosyal Bina Yapı Bedeli: 3B 1.850.00m2X1.450,00 TL/m2X(1-0,5)(%50Yıpr.) =1.341.250,00 TL
Fabrika Yapı Bedeli : 3A 29.900.00m2X1.100,00 TL/m2X(1-0,5)(%50Yıpr.) =16.445.000,00 TL
Depo-Trafo-Atölye Yapı Bedeli : 3A900,00m2X1.100,00TL/m2X(1-0,5)(%50Yıpr.)
=495.000,00 TL
Taşınmazın arsa ve yapı bedeli toplamı = 25.985.250,00 TL
MAKİNE MÜHENDİSİ TARAFINDAN TESPİT EDİLEN HUSUSLAR
Fabrikanın mevcut durum tespitinde, halihazırda bulunan makinelerin hiçbirisinin aktif durumda olmadığı, fabrikanın çalışamaz durumda olduğu görülmüştür. Elektrik eneıjisi olmadığı için keşif esnasında ışıksız ve karanlık ortam da zorluk içerisinde makine etiket ve özellik tespitleri yapılmıştır. Makinelerden bazılarının demonte vaziyette olduğu görülmüş, bazı makinelerin işlevini yerine getiremeyecek derecede yıpranmış ve hurdaya yakın durumda olduğu ve çürümeye başladığı tespit edilmiştir. Enerji olmadığı için makinelerin çalışması mümkün olmayıp ve işletme uzun süredir faaliyet dışı olduğundan makinelerin sağlam ve çalışır durumda olup olmadığının mevcut elverişsiz koşullar itibariyle net olarak tespiti yapılamamış olup, bazı makine parçalarının eksik olduğu, bazılarının ise atıl durumda olduğunun tespiti yapılmıştır.

Kıymeti : 39.892.250,00 TL
KDV Oranı : 3065 Sayılı KDV Kanunu'nun 17/4-l maddesi gereğince KDV'den istisnadır.
Kaydındaki Şerhler : Osb uygulama yönetmeliğinin 97 maddesinin C bendine göre katılımcılara Vefa hakkı şerhi kaldırılarak, tapu verilmesi durumunda(GAYRİMENKULUN İCRA SATIŞLARI DAHİL ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVRİNDE OSB DEN UYGUNLUK ŞARTI ARANACAKTIR)Tarih 25/07/2007 yev:17947 Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir. Tapu kaydı dosyamızdan görülebilir.
1. Satış Günü : 28/09/2021 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 25/10/2021 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/324 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İlan metninin tamamı için tıklayın