01 / 07 / 2022

Gaziosmanpaşa Pazariçi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Gaziosmanpaşa Pazariçi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Pazariçi Mahallesi (3B Bölgesi), Riskli Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 09 Eylül 2021 tarihli ve 1699755 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Pazariçi Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 11.59 ha büyüklüğündeki Riskli Alana ilişkin B-6 (Bitişik Nizam 6 kat) Ticaret+Konut Alanı ve BL-4 (Blok Nizam 4 kat) Konut Alanı yapılanma koşullu NİP-34785450 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34409241 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6306 sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı Kararnamesi uyarınca 09 Eylül 2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Gaziosmanpaşa Pazariçi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 23 Eylül 2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın