26 / 06 / 2022

Pendik 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Pendik 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Pendik İlçesi, Batı Mahallesi, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Açıklama Raporu, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Açıklama Raporu askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 15.04.2020 tarihli ve E.87538 sayılı yazısı ile; 18.10.2019 tasdik tarihli İstanbul İli, Pendik İlçesi, Batı Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin itirazların değerlendirilmesi sonucunda hazırlanan; İstanbul İli, Pendik İlçesi, Batı Mahallesi, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Açıklama Raporu, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Açıklama Raporunun 6306 sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi uyarınca NİP-34287679 ve UİP-34885588 plan işlem numaraları ile 15.04.2020 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu plan ve plan açıklama raporları, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 03.06.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın