GBC İnşaat konut sektöründe büyümeyi hedefliyor!

GBC İnşaat konut sektöründe büyümeyi hedefliyor! GBC İnşaat konut sektöründe büyümeyi hedefliyor!

20 yıllık bir süre içerisinde, OYAK, Pınar, Sütaş, SEK, Eti, Özdilek gibi sanayi kuruluşlarına 810 endüstriyel tesis üreten GBC İnşaat, önümüzdeki dönemde konut sektöründe özel projelerle büyümeyi hedefliyor.20 yıllık bir süre içerisinde, OYAK, Pınar, Sütaş, SEK, Eti, Özdilek gibi sanayi kuruluşlarına 810 endüstriyel tesis üreten GBC İnşaat, önümüzdeki dönemde konut sektöründe özel projelerle büyümeyi hedefliyor. GBC İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Dinç, konut, iş ve alışveriş merkezleriyle birlikte hizmet yelpazelerinin genişlediğini belirterek, özellikle konut sektöründe özel projelerle büyümeyi hedefl ediklerini ifade etti. 


GBC İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Dinç, hem şirket hedefl erini ve projelerini anlattı hem de sektörün son durumuna ve önündeki engellere ilişkin bilgi verdi. GBC İnşaat olarak 20 yıl içinde 810 proje gerçekleştirdiklerini bildiren Dinç, “Grubumuz bünyesinde bulunan PB Prefabrik ve Emek İnşaat firmaları olarak ülkemizin gelişmesine paralel olarak önemli sanayi kuruluşlarına hizmet veriyoruz. Betonarme prefabrik elemanları alanında söz sahibi olmamızdan ötürü inşaat sektörüne sunduğumuz prefabrik üretim, nakliye ve montaj hizmetleri birçok sanayi projesinin aynı zamanda tedarikçisi konumunda olmamızı sağlıyor. Bu anlamda oluşan güç birliği GBC İnşaat olarak bizim birçok projeye imza atmamız ve sektörümüzde hatırı sayılır bir hacme ulaşmamızı sağlıyor. Projelerimizin niteliklerine baktığımızda çoğunluğunun endüstriyel yapı olduğunu görürüz. Grubumuzun uzman olduğu hayvancılığa yönelik yapılar (büyükbaş hayvan çiftlikleri, kümesler) ise ikinci sırada gelmektedir. Konut, iş ve alışveriş mağazalarına yönelik inşaatlarımız ise son yıllarda hizmet yelpazemize kattığımız diğer hizmet alanlarımızdır. Ülkemize nitelikli ve kaliteli yapılar kazandırmayı ve özellikle konut sektöründe özel projelerle büyümeyi hedefl iyoruz” diye konuştu. 
Dinç, GB Grup olarak şimdiye kadar, Oyak Renault, Sütaş, Pınar, Tat, Tamek, SEK Süt, ETİ, Özdilek, Donat Mobilya, Mey Alkollü İçkiler, Doğuş Çay, MGI Coutier, Tiberina, Orhan Holding, Matlı Yem, ATP Koza, TEKFEN gibi firmalara endüstriyel tesisler, çiftlikler, biyogaz tesisleri ve depolar inşa ettiklerini bildirdi. Buna ek olarak Dinç, geçtiğimiz yıllarda SÜTAŞ Makedonya tesislerinin inşaatını gerçekleştirdiklerini ancak şu an için yurtdışında bir projelerinin bulunmadığını dile getirdi. 
Siyasal belirsizliklerin uzun sürmesi, olumsuz etki yapabiliyor


Gerek uluslararası ekonomik dengelerin, gerekse de Türkiye’de siyaset alanındaki geçici belirsizliklerin şu an için inşaat sektöründe temkinli yaklaşımları hakim kıldığını ifade eden Dinç, “2013 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren duraklama eğilimi gösteren inşaatta 2015 yılında bu temkinliliğin devam etmesi ile sektör, ekonomiye paralel olarak bir seyir izleyecek gibi görünüyor. Siyasal belirsizliklerin uzun sürmesi, sektördeki durağanlığın olumsuz yönde değişmesi sonucunu doğurabilir” dedi.


Dinç, sektörün ana sıkıntılarını ise; “Arsa sıkıntısı olması ve buna bağlı olarak yapı maliyetleri içerisindeki arsa fiyatlarının önemli büyüklüklere ulaşması; kentsel dönüşüm projelerinin istenilen amaçlardan sapma göstermesi, rant kapısı haline gelmesi; müteahhitlik sisteminin ve yapı denetim kanunlarının hala yetersiz kalması ve mesleksel eğitim ve buna bağlı olarak iş güvenliği konularının hala önemsenmemesi” şeklinde sıraladı. Bu sorunların çözümünde siyaset kurumlarına büyük sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Dinç, sektöre hizmet verenlerin özellikle iş güvenliği ve yapı kalitesi konularında tanımlanan sorumluluklarını yerine getirmesinin önemine dikkat çekti.


'Stajlar hakkıyla yerine getirilmeli'Mesleğe yeni başlayanlar için önerilerde bulunan GBC İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Dinç, üniversite eğitimi sırasında yapılacak stajların önemine dikkat çekti. Dinç, şunları söyledi: “Önerilerim mesleğe daha başlamadan önceki döneme dair olacak. Üniversite eğitimi sırasında yapılacak stajların yerinde ve hakkıyla yerine getirilmesi gerekir. Mesleğe başlandıktan sonra ise deneyim kazanılacak en önemli yer şantiyelerdir. Fakat sadece şantiye mühendisliği yapmak yerine projenin bütünü içerisinde deneyim kazanılması hedefl enmeli. Aynı durum projeci için de geçerlidir. Projeciler de mutlaka şantiye deneyimine sahip olmalı.”Dünya