Gebze ve Darıca Askeri Kışla Arazileri'nde son durum!

Gebze ve Darıca Askeri Kışla Arazileri'nde son durum!

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan iki ilçede bulunan askeri arazini tedirgin edici olduğunu söyledi. Tarkan'ın TBMM gündemine taşıdığı Gebze ve Darıca Askeri Kışla Arazileri ile ilgili Milli Savunma Bakanı'nın verdiği yanıtı açıkladı.CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarkan'ın TBMM gündemine taşıdığı Gebze ve Darıca Askeri Kışla Arazileri ile ilgili Milli Savunma Bakanı'nın verdiği yanıta göre; Gebze İlçesi'nde bulunan Şehit Çavuş Engin Aydın arazisinin 16 Haziran 2015 tarihinde TOKİ'ye devredilmiştir. Darıca İlçesi'nde bulunan Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Kışlası'nda bulunan parsellerden 741.041,04 metrekare yüzölçümlü 12 adedinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devredildiği, 33.194 metrekare yüzölçümlü 3 adedinin devrine ilişkin ise  TOKİ  ile çalışmaların devam ettiği ifade edilmiştir. 


Milli Savunma Bakanlığı'nın soru önergesine verdiği yanıtta ayrıca protokoller kapsamında devredilen veya devredilecek arazilerin ne şekilde değerlendirileceği hususu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı sorumluluğundadır denilmiştir. 


Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen yanıtla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; "Soru önergesine konu olan askeri kışla araziler bulundukları yer bakımından önemli. Bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Bu alanların öncelikle ilgili yerlerde eksik olan binaları için tahsisi, kalan bölümlerinin ise yeşil alan olarak korunması çok daha doğru olur. Bu arazilerin bir bölümünün TOKİ'ye devredilmiş olması hatta bir kısmının da devrine ilişkin çalışmaların yürütülüyor olması son derece tedirgin edici. Kentlerin en güzel alanlarının TOKİ'ye devredilmesi, yapılaşma yoğunluğunu akla getiriyor. Aynı durum, İzmit Askeri Kışla arazisi ile Derince Askeri Hastanesi'ne ait araziler için de geçerli. Söz konusu arazilerin konut ya da alış veriş merkezi alanı olarak kullanılması kente yapılacak en büyük ihanetlerden biri olacaktır. Bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gereken duyarlılığı göstermesini bekliyoruz. Bütün çabamız, Türkiye ekonomisine sunduğu büyük katkının yanında, aldığı yatırımlarla çok gerilerde kalan Kocaeli'nin hak ettiğini alabilmesi, kentimizin daha yaşanabilir ve daha yeşil bir şehir olabilmesi için!" dedi.
Derince Ekspres 
Haber Kocaeli Manşet Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı...
CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Gebze ve Danca'da bulunan Askeri Kışla arazilerinin akıbeti ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın yanıtını değerlendirdi. Tarhan, "Kocaeli olarak birlik olmalıyız" dedi Gebze ve Danca'da bulunan Askeri Kışla arazilerinin akıbeti ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın yanıtlaması istemi ile soru önergesi veren CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, bakanlıktan gelen yanıtı tüm Kocaeli milletvekilleri ile paylaştı ve birlik Tahsin Tarhan çağrısında bulundu. 


Gönderdiği bilgilendirme notunda, bakanlıktan gelen şu bilgiler paylaşıldı: "Gebze İlçesi'nde bulunan Şehit Çavuş Engin Aydın Kışla arazileri, Başbakanlık TOKİ Başkanlığı ile 11 Haziran 2015 tarihinde imzalanan 'Askeri Tesisler Genel Protokolü' kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu 220 adet CPH-2 tipi cephanelik yapımı amacıyla kaynak olarak kullanılmak üzere kıymet takdir bedeli karşılığında 16 Haziran 2015 tarihinde TOKİ'ye devredilmiştir. Darıca İlçesi'nde bulunan, Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Kışlası'nda bulunan parsellerden toplan 12 adedinin kıymet bedeli oranında TSK'nın ihtiyaç duyduğu bina ve tesis yapımı karşılığında Kocaeli Btiyükşehir Belediyesi'ne, kalan 3 adedinin ise Başbakanlık TOKİ Başkanlığı'na devri konusunda başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Protokoller kapsamında devredilen veya devredilecek arazilerin ne şekilde değerlendirileceği hususu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı sorumluluğundadır."KOCAELİ HAK ETTİĞİNİ ALAMIYOR 


Bakanlık yanıtı ile birlikte değerlendirmelerde bulunan CHP'li Tarhan, Türkiye ekonomisine sunduğu büyük katkının yanında, aldığı yatırımlarla çok gerilerde kalan Kocaeli'nin hak ettiğini alabilmesi, kentimizin daha yaşanabilir ve daha yeşil bir şehir olabilmesi için Kocaeli milletvekilleri olarak ortak bir duyarlılık ve hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtti. Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, ayrıca şu değerlendirmelerde de bulundu: "Değişen ve gelişen dünyada, ön plana çıkan kentlerde, hizmet ve faaliyetler, insan odaklı planlamalarla belirlenmektedir. Kent içindeki yaşam alanları, hizmet veren kamu binaları bu doğrultuda belirlenmektedir. Kocaeli; sanayisi, tarihi birikimi, geçmişten bugüne aktarılan simgeleri ile geleceğe taşınabilecek önemli kentlerimizden biridir. Bu nedenle, kentin en güzel alanlarında bulunan Gebze, Darıca, İzmit Askeri Kışla Arazileri ile Derince Askeri Hastanesi'nin arazisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne verilmeli, kullanımında ise öncelik eksik olan kamu binalarında olmalıdır. Kalan alanlar ise yeşil alan olarak korunmalıdır. Söz konusu arazilerin konut ya da alış veriş merkezi alanı olarak kullanılması kente yapılacak en büyük ihanetlerden biri olacaktır." 
Kocaeli Manşet
Haber Bizim Kocaeli Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı....Gebze ve Darıca'daki askeri kışla arazilerinin akıbetiyle ilgili bakanlıktan gelen yanıtı Kocaeli milletvekilleriyle paylaşan CHP milletvekili Tahsin Tarhan, "Arazilerin konut ya da alışveriş merkezi alanı olarak kullanılması kente yapılacak en büyük ihanetlerden biri olacaktır" dedi Gebze ve Danca'da bulunan Askeri Kışla arazilerinin akıbetiyle ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığının yanıtlaması istemi ile soru önergesi veren Tahsin Tarhan, TOKİ'ye devredilen arsaların akıbetiyle ilgili bakanlıktan gelen, "Arazilerin ne şekilde değerlendirileceği hususu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı sorumluluğundadır" yanıtı üzerine Kocaeli milletvekillerine birlik çağrısında bulundu. 


TAKDİR BEDELİ KARŞILIĞINDA 


Tarhan'ın Meclis'te sunduğu soru önergesin Milli Savunma Bakanlığı şu ifadelerle cevap verdi: "Gebze İlçesi'nde bulunan Şehit Çavuş Engin Aydın Kışla arazileri, Başbakanlık TOKİ Başkanlığı ile 11 Haziran 2015 tarihinde imzalanan 'Askeri Tesisler Genel Protokolü' kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu 220 adet CPH-2 tipi cephanelik yapımı amacıyla kaynak olarak kullanılmak üzere kıymet takdir bedeli karşılığında 1 6 Haziran 201 5 tarihinde TOKİ'ye devredilmiştir. 


BÜYÜKŞEHİR'İN SORUMLULUĞUNDA 


CHP milletvekili Tahsin Tarhan kanlık TOKİ Başkanlığı'na devri konusunda başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Protokoller kapsamında devredilen veya devredilecek arazilerin ne şekilde değerlendirileceği hususu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı sorumluluğundadır." Bakanlıktan gelen yanıtla birlikte değerlendirmelerde bulunan CHP'li Tarhan, Türkiye ekonomisine sunduğu büyük katkının yanında, aldığı yatırımlarla çok gerilerde kalan Kocaeli'nin hak ettiğini alabilmesi, kentimizin daha yaşanabilir ve daha yeşil bir şehir olabilmesi için Kocaeli milletvekilleri olarak ortak bir duyarlılık ve hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtti. 


EN BÜYÜK İHANETLERDEN 


Tarhan, ayrıca şunları da söyledi: "Değişen ve gelişen dünyada, ön plana çıkan kentlerde, hizmet ve faaliyetler, insan odaklı planlamalarla belirlenmektedir. Kent içindeki yaşam alanları, hizmet veren kamu binaları bu doğrultuda belirlenmektedir. Bu nedenle, kentin en güzel alanlarında bulunan Gebze, Darıca, İzmit Askeri Kışla Arazileri ile Derince Askeri Hastanesi'nin arazisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne verilmeli, kullanımında ise öncelik eksik olan kamu binalarında olmalıdır. Kalan alanlar ise yeşil alan olarak korunmalıdır. Söz konusu arazilerin konut ya da alış veriş merkezi alanı olarak kullanılması kente yapılacak en büyük ihanetlerden biri olacaktır." 
Bizim Kocaeli