15 / 08 / 2022

Gebze'de 35.1 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Gebze'de 35.1 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Gebze İcra Dairesi, Kocaeli Gebze'de yer alan arsayı 35 milyon 122 bin 620 TL bedelle satışa çıkardı.Gebze İcra Dairesi, Kocaeli Gebze'de yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 35 milyon 122 bin 620 TL olarak belirlendi.

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ
2021/759 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Kocaeli İl, Gebze İlçe, 232 Ada, 17 Parsel, KADILLI Mahalle/Köy, Kuyu Dere Mevkii, Satışa esas taşınmaz niteliği tapuda tarla olarak kayıtlıdır. Bilirkişi rapolarına göre, Kuzey Marmara Otoyoluna yakın yerleşim alanı dışında hiçbir alt yapı mizmetinden faydalanmayan boş arsadır. Keşif esnasında boş olduğu görülmüştür.
Adresi : Kadıllı Köyü Kuyu Dere Mevki Gebze / KOCAELİ
Yüzölçümü : 54.034,80 mt2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 35.122.620,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 13/01/2022 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 08/02/2022 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : GEBZE ADLİYESİ 1. KAT B BLOK 116 NOLU MEZAT SALONU GEBZE/KOCAELİ
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

Gebze de 35.1 milyon TL ye icradan satılık gayrimenkul!

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir..
6-Artırmaya iştirak edeceklerin teminat akçesini (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 31/07/2014 tarih 26213 sayılı yazılarının dayanağını oluşturan İİK'nun 9.maddesi uyarınca ve COVİD-19 virüsünün BULAŞ RİSKİNİN YOĞUNLUĞU sebebiyle) müdürlüğümüze ait TR **********************34(Banka Adı:Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.-İlyasbey Vergi Dairesi-3890788498) banka hesabına yatırması ve yatırdığına ilişkin dekontu satış mahallinde ibraz etmeleri gerekmektedir. İlgilinin dekontu ibraz etmeden önce teminatın hesaba geçtiğinin daireden teyit edildiğine ilişkin şerhi almasıönemlidir.
Aksi takdirde ihale saatine kadar hesaba geçmeyen teminata dayalı olarak ihaleye katılım talepleri kabul edilmeyecek olup, satış mahallinde de NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. (Benzer İçtihat: Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5.Hukuk Dairesinin 2020/1057 Esas, 2020/1064 Karar sayılı ilamı, Onama: Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 2021/1635 Esas, 2021/3021 Karar sayılı ilamı) satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, satış ilanının taşınmazın tapu takyidatında adresi bulunamayan ilgililere tebliğ edilememesi durumunda gazete ilanı varsa gazete ilanının, gazete ilanı yoksa elektronik ortamda yapılan ilanın bütün ilgililere tebliğ yerine sayılacağı,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/759 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/11/2021 * İş bu satış gazete ilanı tebliğ yapılamayan tüm ilgililere ve taraflara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. DİKKAT: İhale Katılımcıları ve Muhtemel Alıcıları tüm açıklamaları, şerh-irtifak- beyanlar hanesindeki bilgileri ve neticelerini baştan kabul etmiş sayılırlar.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.