03 / 07 / 2022

Geliri bu rakamı aşmayanlar vergi ödemeyecek!

Geliri bu rakamı aşmayanlar vergi ödemeyecek!

Önümüzdeki ay kira geliri elde edenler için beyanname dönemi başlıyor. İstisnalar açıklandı. Peki kimler vergi ödemeyecek? İşte kira geliri vergisi ile ilgili detaylar...Gelir Vergisi Kanunu'nun 70'inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler 'Gayrimenkul sermaye iradı' şeklinde belirtiliyor. Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi ise, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri oluyor. 

Takvim'de yer alan habere göre; önümüzdeki ay kira geliri elde edenler için beyanname dönemi başlayacak. Bu kapsamda istisnalar açıklandı. 

Geliri bu rakamı aşmayanlar vergi ödemeyecek!

Bu rakamı geçmeyenlerden vergi alınmayacak

2020 yılı için mesken kira gelirlerinin 6 bin 600 TL'si, 2021 yılı için ise 7 bin TL'si gelir vergisinden istisna tutuluyor. 

Bu tutarın altında olan mesken kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmiyor. İstisna tutarını geçen mesken kira geliri elde edilmesi durumunda ise verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinde, beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşülmesi gerekiyor. 

Geliri bu rakamı aşmayanlar vergi ödemeyecek!

Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etle yükümlü olanlar, istisna uygulamasından faydalanamıyor. 

Ayrıca, istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte kazandığı ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesinde yazılı vergi tarifesinin 3. diliminde ücret gelirleri için bulunan tutarı (2020 yılı için 180.000 TL, 2021 yılı için 190.000 TL) geçenler bu istisnadan yararlanamıyor. 

Geliri bu rakamı aşmayanlar vergi ödemeyecek!

İstisna uygulaması, sadece, konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için uygulanır. Örneğin, mesken ve iş yeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi durumunda, istisna yalnızca mesken kira geliri için uygulanır. İş yeri kira geliri istisna kapsamında bulunmuyor. 

Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması durumunda; bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirmesinde, her bir ortak için istisna ayrı ayrıı uygulanır.

Geliri bu rakamı aşmayanlar vergi ödemeyecek!

Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi durumunda ise istisna, kira gelirleri toplamına bir defa uygulanır.

Konut kira gelirinin beyan edilmemesi ya da eksik beyan edilmesi durumunda istisnadan faydalanılamaz. Fakat, idarece herhangi bir belirleme yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede bulunmayan konut kira gelirlerini kendiliklerinden verecekleri beyanname ile beyan edenler istisnadan faydalanabiliyor. 

Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak belirlenen istisna tutarının altında kira geliri elde etmesi durumunda vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek olmuyor.

Günlük ev sahipleri de vergi ödeyecek!

Kira geliri beyanında hangi giderler indirilir?