Giresun turizmi için öneriler sıralandı!

Giresun turizmi için öneriler sıralandı!

Giresun'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün hem kültürel hayatı, hem de ekonomik hayatı için çok önemli olduğunu ve bazı konuların şehir için büyük önem arz ettiğini belirtilerek konu başlıklarını sıralandı.


Giresun Kent Konseyi Başkanı N. Uğur Karaibrahimoğlu istenilen boyutlarda gelişemeyen ekonomisi ve turizmi ile çağdaş kültürel tesisleri olmayan, kültürü ve geçmişi korunamayan Giresun'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün hem kültürel hayatı, hem de ekonomik hayatı için çok önemli olduğunu ve bazı konuların şehir için büyük önem arz ettiğini belirterek konu başlıklarını şu şekilde sıraladı. 

Kent Konseyi Başkanı Uğur Karaibrahimoğlui,Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ilimizdeki kültürel faaliyetler ve turizmin gelişmesinde öncü, eksikleri tespit eden, çözüm üreten ve bu konularda çalışan çeşitli resmi ve özel kuruluş arasındaki organizasyonu sağlayan bir birim olarak görev yapabilmeleri için arkeolog, sanat tarihçisi, halk kültürü uzmanı ve turizm eğitimi almış elemanlarca takviye edilmesinin gerekli olduğunu belirtti. 


KÜLTÜR MERKEZİ YAPILMASI 


Şehrimizde belediye konservatuarı ve muhtelif okulların 150 - 200 kişilik salonlarının dışında kültürel olaylarda kullanılabilecek büyüklükte salonlar bulunmadığını ifade eden Karaibrahimoğlu şunlara yer verdi, "Mülkiyeti belediye tarafından Özel İdare'ye verilen yaklaşık 6 dönüm civarında ebat ve mekân olarak bir kültür merkezi yapmaya uygun arsa bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığının teknik ve maddi yardımları ile buraya içinde değişik ebatta salonları olan bir kültür sitesi yapılması bu önemli eksikliği karşılayacaktır diye düşünüyoruz. 


GİRESUN MÜZESİ NİN YENİDEN ORGANİZE EDİLMESİ 


1800'lü yıllarda Giresun Gogara mevkiinde yapılan, Ortodoks Rumlara ait kilise, Giresun Müzesi olarak kullanılmaktadır. Müzenin gelişmesi için fiziki şartlara uygun olmadığı düşüncesi ile ya mevcut bir başka binaya, (Örneğin, halen Ticaret Lisesi olarak kullanılan tescilli binaya) taşınmasının veya uygun bir tarihte bir müze binası yapılmasmm daha uygun olacağını, bu binanın da kültürel amaçlı kullanılabileceğini düşünüyoruz. 


ZEYTİNLİKSEMTİ'NİN CANLANDIRILMASI VE TANITILMASI 


Şehrimizin tarihi ve kültürel zenginliğinin en yoğun hissedildiği bölgesi 14 hektar alana ve 80 adet tescilli binaya sahip olan Zeytinlik Semtidir. 

Giresun geçmiş yaşamının tipik bir örneği olan bu mevkiinin turizmin gelişmesinde yapacağı katkı da göz önüne alınırsa, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde tüm kuruluşlarm katılımı ile Türkiye'deki diğer örnekler de göz önüne alınarak, yeni bir organizasyonla kurulacak Ortak Çalışma Grubu öncülüğünde restorasyonu ve tanıtımı yapılmalıdır. 


KALE TANZİMİ PROJESİ NİN YENİDEN ELE ALINMASI 


Giresun Kalesi, Giresun Belediyesi ile yapılan bir protokolle ve Amtlar Kurulu tarafından da tasdik edilen bir proje ile bakanlığımızca ihale edilmiştir. Onaylanan projenin dışında bazı imalatlar yapıldığı ve onaylanan projenin tarihi ve çevresel doku ile bazı uyumsuzluklar gösterdiği için batı yönündeki çalışmalar hariç yapımı ağırlaşmış vaziyettedir. Yapılmak istenen çalışmanın daha sıhhatli olabilmesi için bakanlığımız yetkililerince konunun yerinde tetkik edilmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz. 

Son birkaç dönemdir kalenin doğu tarafındaki dolgu alanı ile kale arasına bir teleferik yapılması telaffuz edilmektedir. Kalenin konumu, yüksekliği, büyüklüğü düşünüldüğünde bu teleferiğin yapımının yetkililerce daha iyi incelenerek karar verilmesinin doğru olacağı kanaatindeyiz. 


ARKEOLOJİK KAZILAR YAPILMASI 


2011 - 2012 yıllarında Karadeniz'in tek yaşanabilen adası olan Giresun adasmda Konya Selçuk Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Giresun Müzesi yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen kazılara, ödenek yokluğu nedeni ile devam edilememektedir. Giresun'da kale ve uygun bulunacak diğer yerlerde kazıların devam etmesi halinde bu çalışmanın hemen hiç kazı yapılmayan Karadeniz'de bir öncü olacağını düşünüyoruz. Yapılacak uzun vadeli bir kazı programmm hem arkeolojiye hem de turizme önemli katkılar sağlayacağı muhakkaktır. 


GAZETE ARŞİVİNİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI 


1914 yılından beri yaym hayatma devam eden, Türkiye'nin en eski 4 yerel gazetesinden biri olan Yeşil Giresun Gazetesi arşivi, aynı zamanda şehrimizin hafızası olması ve akademik çalışma yapmak isteyenlerin başvurduğu önemli bir değerimizdir. Arşiv zamanla oluşan fiziki koşullardan dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. 


Bakanlığımızın katkıları ile bu arşivin profesyonel bir çalışma ile dijital ortama aktarılması, sürdürülebilir şehir kültürünün yeni nesillere aktarılması ve akademik araştırmalar için çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyoruz. 


KENT MÜZESİ VE ARŞİVİNİN KURULMASI 


Örneği pek çok yerde olan kent müzesi ve arşivi bulundukları illerde sürdürülebilir kent bilinci ve tarihi noktasında çok önemli yapı taşları olmuştur. Zengin bir kent kültürü ve tarihine sahip olan Giresun için kent müzesi ve arşivi, hem turizm potansiyelimiz hem de akademik olarak kent kültürü ve tarihi incelemeleri için en önemli veri bankalarıdır. Öncelikle mevcut binalardan birinin acilen Kent Müzesi ve Kent Arşivi olarak açılması, uzun vadede de uygun bir bina yapılmasının gerekliliğine inanıyoruz. 


BÖLGE KURULLARININ GİRESUN'DA KURULMASI 


Halen Trabzon'da bulunan tüm Karadeniz illerini kapsadığı için işlemlerin bir hayli fazla olduğu Anıtlar Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun Giresun ve Ordu ilini kapsayan bölge müdürlüğünün Giresun'a kurulması özellikle tarihi Zeytinlik semtindeki binaların asıllarına uygun olarak bozulmadan onarımını ve kullanılmasını sağlayacağı düşüncesindeyiz. 


TURİZM HAREKETLERİ 


Topografik yapısı itibarı ile ağır sanayiye uygun olmayan ilimizin en önemli gelir kaynağı beklentisi turizmdir. Bütün Karadeniz illerinde olduğu gibi ilimiz için de yayla turizminin gelişmesi çok önemlidir. Yapımı bitme aşamasına gelen Ordu Giresun Havaalanı ve yapımları devam eden sahili İç Anadolu'ya bağlayan (Örneğin Eğribel tüneli bağlantısı) bağlantı yollarının bitmesi halinde yayla turizminde önemli bir gelişme olacağı muhakkaktır. Bu gelişme sonunda yaylalara yatırım yapmak isteyen yatırımcıların arsa teminlerinde doğaya zarar verilmeksizin yapılacak arsa tahsislerinin temininde bürokrasinin hızlandırılması gerekmektedir. Yaylalarımızda kullanılabilecek yerler çoğunlukla ya köy hükmi şahsiyetine ait, mera özelliğini kaybeden yerlerdir veya Orman Genel Müdürlüğü'ne aittir. Bu konular göz önüne alınarak yaylaların planlı olarak gelişmesi için imar planları bir an önce yaptırılmalıdır. İlimiz Şebinkarahisar ilçesinde bulunan Anadolu'daki en büyük ikinci kaya oyma kilise olan Meryem Ana Manastırı restore edilerek ören yeri statüsüne geçirilmiştir. Şebinkarahisar havzasında yaklaşık 10 kilise daha bulunmaktadır. Bunların da restore edilerek bu havzanın inanç turizmi kapsamında değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.


Giresun Ekspres